ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ГЕОГРАФІЇ

08.11.2022
Хміль К.І., вчитель географії, заступник директора з навчально-виховної роботи Сунківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ГЕОГРАФІЇ

Географія, як предмет, що має великий освітній і виховний потенціал, має всі підстави зайняти чільне місце в процесі формування життєвих компетенцій випускника середньої школи, який би відповідав вимогам сьогодення.

Автор розкриває історію дослідження ціннісних орієнтирів шкільної молоді та зміст патріотичного виховання, методологічне обґрунтування і технології навчання соціокультурної складової на уроках географії та у позаурочний час.

Вдало поєднано теоретичне обґрунтування змісту патріотичного виховання школярів та приклади з безпосередньої практики на уроках географії.

Зібраний у посібнику матеріал можна використовувати вчителями для подальшого формування навчально-освітнього середовища з метою забезпечення умов для патріотичного виховання учнівської молоді як на уроках, так і позакласній роботі.

ВСТУП

Одним з основних завдань, які стоять перед нашим суспільством, є створення власної ефективної системи національної освіти і виховання, яка б органічно поєднувала багату національну історію, традиції і сучасність та забезпечувала умови для розкриття людини як особистості, формування її як громадянина - патріота своєї держави.

Патріотизм характеризує рівень розвитку нації, процеси державотворення.

Водночас йому притаманні етнічна приналежність та прив'язаність людини до рідної домівки, до землі, на якій народилася. Головне багатство держави - це її громадяни, люди, які здатні грамотно й уміло розпоряджатися тим, що дала їм природа, що створено ними самими та примножити свої надбання. Багатство суспільства базується на невтомній праці її громадян. "Багатство народу створює могутність країни," - мовив свого часу П.А.Столипін.

Патріотичне виховання є важливим для нашої держави. Це допоможе нам протистояти різним деструктивним впливам, спрямованим на спотворення сприйняття національних цінностей, мови, культури, історії, самої Вітчизни. Економічні і духовні кризи, політичні чвари, що так часто потрясають Україну, ускладнюють новітній поступ нашої Вітчизни на шляху перетворень в могутню світову державу.

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ГЕОГРАФІЇ

· Проблеми виховання патріотизму в працях вітчизняних вчених та педагогів-практиків

Одним з основних завдань, які стоять перед нашим суспільством, є створення власної ефективної системи національної освіти і виховання, яка б органічно поєднувала багату національну історію, традиції і сучасність та забезпечувала умови для розкриття людини як особистості, формування її як громадянина - патріота своєї держави.

Патріотизм характеризує рівень розвитку нації, процеси державотворення.

Водночас йому притаманні етнічна приналежність та прив'язаність людини до рідної домівки, до землі, на якій народилася. Головне багатство держави - це її громадяни, люди, які здатні грамотно й уміло розпоряджатися тим, що дала їм природа, що створено ними самими та примножити свої надбання. Багатство суспільства базується на невтомній праці її громадян. "Багатство народу створює могутність країни," - мовив свого часу П.А.Столипін.

Патріотичне виховання є важливим для нашої держави. Це допоможе нам протистояти різним деструктивним впливам, спрямованим на спотворення сприйняття національних цінностей, мови, культури, історії, самої Вітчизни. Економічні і духовні кризи, політичні чвари, що так часто потрясають Україну, ускладнюють новітній поступ нашої Вітчизни на шляху перетворень в могутню світову державу.

З давніх-давен любов до Батьківщини і почуття патріотизму визначалися як головні сили, що могли зберегти і відродити країну. "Наша Батьківщина називається Україна. Велика і славна ця земля! Тут жили наші прадіди, діди й батьки. Вони захищали Україну своїми грудьми, поливали її своєю кров'ю в боротьбі й потом при праці. МИ ВИННІ УКРАЇНІ ЩИРУ ЛЮБОВ. Ми повинні жити і працювати, щоб вона була велика між державами світу, щоб український народ був щасливий і великий між іншими народами,"- писав С.Л.Рудницький

Традиційно патріотичне виховання забезпечувалося родинним вихованням, рідною мовою, національною культурою, традиціями, звичаями, соціальними інститутами, законами. Почуття любові до Батьківщини є визначальною синтетичною якістю громадянина і патріота, що поєднує емоційно-вольове і дієве ставлення до себе, до інших людей, природи і суспільства, з вірою у її розквіт і майбутнє.

Звичайно, формування патріотичних почуттів громадян - це велика праця. І розпочинати це робити треба зі шкільної парти. Діти - дуже чутливий індикатор соціальних очікувань. Майбутнє - це не те, що говорять дорослі, це те, що роблять діти. За словами В.О.Сухомлинського школа має бути осередком, в якому "панують чотири культи: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки, культ рідного слова."

О.А.Захаренко. в багатьох своїх працях закликає нас, учителів, з глибоко професійним умінням кинути зернятко патріотизму в благодатний ґрунт дитячих душ. Сам Олександр Антонович є прикладом людини-патріота. Патріотизм. «Це почуття не піддається висміюванню," - от що важливо для Олександра Антоновича. "Чи можна виховати небайдужу особистість? Так. Можна і треба. Бо це та риса, яка піднімає дитину над суспільством, робить її особистістю, що не здатна на погані вчинки..., бо нинішньому суспільству ой як потрібні небайдужі люди,"- пише Захаренко в книзі "Поради колезі."

Не менш актуальними для сьогодення є слова Олександра Антоновича в його виступі «Без праці не вродить пшениця»: «Школа - це маленька держава зі своїм парламентом, законами, традиціями. Їй притаманна мрія, ідея, яку реалізують діти, батьки і вчителі. Без цілі ідеї - то лише побудований корпус з дверима і вікнами. Я за те, щоб і велика держава - Україна мала свою чітку національну ідею, якою захопився б і уряд, і парламент. і президент, і кожен житель, і кожен вчитель. І кожен учень знав цю ідею». Це ж мова про таку довгоочікувану консолідацію українського соціуму. Це ж і нині дуже актуальні слова, незважаючи, що в наш час змінюються різні політичні, економічні, духовні орієнтири. Над втіленням їх в життя маємо наразі працювати всім миром.

Іван Франко (1856-1616) з цього приводу писав: "Перед українською інтелігенцією відкривається тепер...величезна дійова задача - витворити з величезної етнічної маси українського народу українську націю, суцільний культурний організм, здібний до культурного й політичного життя, відпорий на асиміляційну роботу інших націй, звідки б вона не йшла, та при тім податний на присвоювання собі в якнайширшій мірі і в якнайшвидшім темпі загальнолюдських культурних здобутків, без яких сьогодні жодна нація, жодна, хоч і сильна, держава не може остоятися." Не варто з насторогою і острахом сприймати "національне." Національне світобачення - це не нацизм чи шовінізм. Якщо шовінізм - це брутальне використання інших народів у своїх інтересах, нацизм - тотальне чи часткове знищення інших народів задля тих же інтересів, то націоналізм, національне світобачення передбачає повагу до сусідніх країн, повагу до інших народів і націй, співпрацю між ними.

Патріотичне виховання знайшло своє підтвердження в «Першій Конституції України гетьмана Пилипа Орлика» 1710 року. Не одне покоління українських патріотів виросло на ній, в якій зокрема зазначається:

«...-до решти бути відданим і вірним нашій Вітчизні і ревно дбатиму про суспільне благо і соборність матері Малоросі»;

- не входити в жодні змови з чужими державами і народами, а також у межах

Вітчизни, що замишляли їй згубу і будь-яке лихо;

- шанувати гідних і особливо заслужених перед Вітчизною та виявляти , як велить звичай, прихильність усьому - значному і меншому - товариству побратимів...»

Проблема патріотизму, сутності патріотичної свідомості, любов до Батьківщини розкривали у своїх працях К. Ушинський, Г. Ващенко, Д. Донцов, І. Огієнко, І.Франко, С.Русова, Я Чепіга, А. Макаренко, Я. Корчак, В. Сухомлинський, О. Захаренко, К. Чорна, К. Журба та інші вчені і педагоги -практики.

К.Д. Ушинський стверджував «якщо немає людини без самолюбства, так немає людини без любові до батьківщини, і ця любов дає вихованню вірний ключ від серця людини і могутню опору для боротьби з його поганими природними особливостями». Ним вперше було обґрунтовано поняття «малої батьківщини» і запроваджено батькіщинознавство як навчальний предмет.

Співзвучні думки К.Д. Ушинському містяться і в працях І. Огієнка: «Найцінніший ґрунт для духовного виховання сильного характеру - то рідна мова».

Вагомий внесок у розвиток вітчизняного патріотичного виховання зробила С. Русова, яка вважала, що «національне виховання не утискає думку дитини у вузькому шовінізмі: навпаки, після правдивого національного виховання дитина звикає кохатися в народних скарбницях і шукатиме цих культурних скарбів і у других народів».

Д. Донцова, відомого своїми націоналістичними поглядами, націоналізм українців будує на положенні "Україна для українців." Занепад козацтва пов'язує занепад козацтва зі втратою ознак правлячої верстви або їхнім охолопленням. Він стверджував, що: «Не маючи в собі комбативності, ні власного формуючого ідеалу, ні претенсії творити з себе формуючу касту суспільности, не могли вони стати ковалями нової суспільности на базі куняючих в масі історичних традицій». Критикуючи демократію, що саме вона викорінила аристократію, але не створила принципово нової моралі, зруйнувала культ держави, створила культ сірої людини і матеріалізму, що призвело до руйнацій.

На противагу Д.Донцову, М.Драгоманов застерігав, що сама по собі думка про націю не може привести людство до свободи та правди для всіх. На його думку, потрібно прагнути чогось загальнолюдського, що було б вище над усіма національностями та могло б гармонізувати їхні відносини. М.П. Драгоманов зробив значний вклад у розроблення етичних засад патріотизму, він вчив українську молодь «стояти ногами й серцем на Україні, свої голови держати в Європі, а руками обіймати всю Слов'янщину».

Г.Ващенко у роботі «Виховний ідеал» формулює положення, які б сприяли патріотичному вихованню молоді:

- державна незалежність;

-об´єднання всіх українців незалежно від їх проживання, віри, соціального стану в єдину спільноту;

- справедливий державний устрій, який би забезпечував права і свободи громадян;

- високий рівень народного господарства, який би забезпечував добробут громадян і був би позбавлений елементів експлуатації;

- духовний розвиток українського народу;

- високий рівень здоров´я українського народу.

На переконання Григорія Ващенка, справжній патріот має любити свою Батьківщину такою, якою вона є, не відвертаючись від неї в щасті і в біді, він активно працює для свого народу, прагнучи підняти його культуру й добробут, перетворювати його негативні риси й удосконалювати риси позитивні. Для патріота дорога честь своєї Батьківщини і він захищає її і словами і ділом.

Яскравим проявом розвитку педагогічної теорії та практики в Україні початку ХХ ст. є творча спадщина талановитого педагога, науковця - Якова Феофановича Чепіги. Морально-етичні прояви як зразок для дитини Чепіга вбачав в образі вчителя, який спілкується з вихованцями на уроках, екскурсіях, несе молодому поколінню культуру і знання, морально-етичні чесноти. Важливою, на його думку, є роль вчителя в національному вихованні дитини. Дитина, яка змалку зростає в оточенні рідної мови, рідної культури, згодом в дорослому житті йде уторованим шляхом національних переконань, які й залишаються в ній на все життя. Духовні надбання, що вироблялися століттями мають потенційну силу національної енергії і саме вона, на думку вченого передається дитині.

А.С. Макаренко вважав виховання патріотизму у дітей провідним напрямком своєї педагогічної діяльності: «...Кожний виховний крок у нас повинен бути пронизаний патріотичним вихованням, і якщо це не так, то це виховання...нікуди не годиться....Вся робота нічого не варта» Ідеї Макаренка є цінним і для сучасної школи. На думку видатного педагога, у вихованні патріотизму в дітей є формування організаторських здібностей, почуття відповідальності за доручену справу, взаємодопомоги, прагнення до раціоналізації і удосконалення виробництва. Кожен підліток має бути сміливим, мужнім, чесним, працьовитим. Все це має доноситися через виховання колективу, участь у виробничій праці. Антон Семенович в педагогічній роботі намагався знаходити щось нове, своєрідне.

В.О.Сухомлинському належить розвиток ідеї патріотичного виховання в сім´ї, формування синівської любові і вірності Вітчизні через причетність до життя народу, його історії. слави. "У кожного з нас Вітчизна починається з чогось маленького, начебто неказистого і непримітного і в той же час щось єдине і незмінне. Це наш рідний куточок, втілюючий в себе живий образ нашої Вітчизни".

На думку дослідниці К.І. Чорної, систему патріотичного виховання визначає національна ідея, як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому. Однак вона відмічає певні проблеми і протиріччя, «головна з них полягає в тому, що нинішнє підростаюче покоління дорослішає і вростає в життя нового, ціннісно невизначеного суспільства. За таких умов термін «патріот» нерідко вживається з певною іронією. Це породжує у молодих громадян невпевненість в завтрашньому дні, психологічний дискомфорт, комплекс національної меншовартості та особистої неповноцінності, зневіру в цивілізоване життя в Україні, бажання назавжди покинути Батьківщину.

Виходом з цієї ситуації може бути випереджальне патріотичне виховання у поєднанні зі свободою особистості, демократією, гуманізмом, самоактивністю і саморегуляцією.

К.О. Журба в своїх дослідженнях доводить, що «...патріотичне виховання спрямоване: на формування в дітей любові до Батьківщини, прагнення її розбудовувати; формувати імідж України як європейської держави; дбайливо ставитись до рідної землі, оточуючих людей, мови, традицій, культури; нести відповідальність за долю країни».

Виховання патріота і громадянина є одним з провідних завдань національної освіти, що знайшло підтвердження в Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепції виховання особистості в умовах розвитку української державності», «Концепції громадянського виховання особистості», «Концепції патріотичного виховання». В них підкреслюється необхідність виховання у підростаючого покоління любові до Батьківщини, формування громадянського обов'зку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина -патріота України як світоглядного чинника розвитку культурного і творчого потенціалу нашого народу.

Ціннісні орієнтири в контексті патріотичного виховання

В науковій літературі поняття "цінність" трактується як значимість для людей тих або інших матеріальних, духовних, природних об'єктів і явищ. Детермінантами ціннісних орієнтирів особистості виступають умови життя, види діяльності, а також уподобання, здібності, інтереси, потреби людини. Ціннісні орієнтири - це "вісь свідомості" людини, саморегуляції її поведінки нині і в майбутньому.

Проблема цінностей - не тільки суспільна, а й особистісна, оскільки людина не може бути повноцінною особистістю, якщо вона не орієнтується на певні цінності у своїй громадській і особистій діяльності. Тому одним з важливих завдань сучасної школи є формування в учнів орієнтирів на загальнолюдські цінності. Оскільки реалізувати себе людина може лише в суспільстві, то формування ціннісного ставлення до навколишнього середовища, яким і є Батьківщина, стає тією підвалиною, без якої неможливе формування ціннісного ставлення до себе і реалізація власного потенціалу.
Свого часу Василь Олександрович Сухомлинський зазначав: "Найчастіше, що трапляється в середовищі підлітків, юнаків і дівчат - це порожнеча душі, відсутність святого і непорушного, єдино істинного і єдино правильного, відсутність тієї духовної сутності, без якої немає людської особистості, немає почуття честі і гідності". Чимало часу спливло відтоді, змінилось суспільне середовище. Одначе незмінними є:

 • визнання загальнолюдських цінностей: відповідальність, працелюбність, милосердя, доброти, чесності, справедливості, добропорядності, любов до матері і батька, любов до того , хто поруч з тобою, любов до рідної Землі, любов до Батьківщини;
 • формування майбутнього покоління з притаманними йому національною свідомістю і патріотичними почуттями.

Кожна епоха має свої потреби, порушує свої проблеми, свої вимоги . Нинішній час хоч і характеризується нестабільністю, проте і оптимістичними сподіваннями, вірою в щасливе майбутнє України. Держава, яка хоче досягти вершин соціально-економічного і духовного розвитку, має дбати про своє майбутнє, про своїх громадян і, звичайно, про підростаюче покоління. Майбутнє нації, основи його значною мірою закладаються в школі.

На жаль, нині є багато чинників, які можуть прямо чи опосередковано вплинути на вразливу дитячу душу, посіяти в ній зерна зневіри в завтрашньому дні, зневагу до оточуючих, байдужість і жорстокість. Часом цьому сприяють засоби масової інформації, сценічна культура артистів, "засмічена" мова, безвідповідальне ставлення до довкілля тощо.

Зовнішня привабливість та велика пробивна сила інколи виступають як головні умови досягнення багатства, слави, успіху, щастя. Досить часто можна спостерігати підміну нетотожних понять, наприклад:

 • поняття щастя підмінено поняттям матеріального успіху, під яким слід розуміти володіння великою кількістю різноманітних "престижних" предметів, машин, будинків тощо;
 • поняття мужність (досить складне поняття, серед складових якого - вміння бути відповідальним не лише за наслідки своїх дій, а й захищати інших, брати розв'язання складних проблем на себе) - схильністю до брутальності та насилля;
 • поняття любов - сексом, суто фізичним рівнем, здебільшого з відсутністю усвідомлення можливих наслідків тощо.

У цих випадках непогані результати дає вміле застосування методу роз'яснення цінностей, досить популярного методичного підходу, що має основою пояснення іншим головних моральних цінностей, щоб допомогти краще усвідомити й активно формувати припустимі в соціумі, але особисті переконання. Тут має бути збереженим певний баланс: не вбиваючи почуття, не ламаючи душі, до них треба додавати свідоме, осмислене, критичне ставлення до запропонованого матеріалу.

Ще в минулому столітті гарвардський психолог - теоретик Гордон Олпорт (дуже популярним у США певний час був тест Г.Олпорта, який використовували у психологічному консультуванні та відборі кандидатів на ту чи іншу посаду) підкреслював унікальність людської особистості та важливість усвідомлення особистісних мети й очікувань, ціннісних уподобань.

Його позиція мала значний вплив на погляди всесвітньо відомого психолога-гуманіста А.Маслоу, який розглядав проблеми цінностей і запропонував наступну ієрархію ціннісних потреб:

 • фізіологічні потреби;
 • потреба в безпеці;
 • потреба в любові та прихильності;
 • потреба у визнанні та оціненності;
 • потреба в самоактуалізації - реалізації потенційних можливостей, здібностей і талантів людини.

Кожна з цих потреб має бути більш-менш адекватно задоволеною (і це завжди суто суб'єктивно), щоб не заважати просуванню на більш високий рівень.

Ієрархія людських потреб за А. Маслоу

Ця ієрархія потреб звернула увагу суспільства на певну модель для розстановки пріоритетів у прагненні забезпечити сприяння розвитку громадян як людей: гарантувати їм необхідне харчування та одяг; певні умови проживання, безпеку, гідну роботу тощо.

Навчально - виховна діяльність школи має допомогти дитині усвідомити її особливості й проблеми, сподівань на майбутнє, так і стану "тут і тепер". Для цього існує багато анкет: анкети американського підходу, анкети західного підходу, анкети підходу індивідуалізму - якщо людина визначить свої можливості й повірить у свою силу особистісного контролю, навчиться позитивно себе сприймати такою, як вона є, і, щоб полюбити інших, полюбить себе. Такий підхід називають індивідуалізмом, і він дійсно може стимулювати важливі життєві зрушення. Є підходи, основою якого є досягнення стану своєї гармонії з довкіллям.

Наскільки правильно людина визначить, що саме зробить її щасливою або нещасною, залежить від відвертості, з якою вона відповідає на питання анкет. Хоч і є безліч "підводних каменів " будь-якої вербалізації, слід зазначити: найбільша цінність подібних анкетувань у тому, що вони стають своєрідним "матеріалом для роздумів" і самих "проанкетованих", і всіх, хто прагне здійснювати результативне цивілізоване, гуманне управління з урахуванням особливостей "людського чинника." Варто зауважити, що сліпо довіряти анкетам, тестам, занадто захоплюватися ними не можна, треба придивлятися до самої дитини.

Кожна людина насамперед представник народу, носій національної культури. Основою для виховання особистості як громадянина-патріота може стати національна культура, яка ґрунтується на моральних принципах і загальнолюдських життєвих цінностях. Важливим є формування громадянського суспільства, яке є гарантом розбудови демократично-правової України та відрізняється тим, що його члени через свої організації вміють законним, цивілізованим шляхом відстоювати свої права, інтереси і свободи, не порушуючи миру і злагоди в суспільстві і тим самим зміцнюючи засади демократично-правової держави.

Важливою базовою гуманістично-патріотичною цінністю є відповідальність, як переживання покладеного на неї кимось чи нею самою обов'язку, потреби, безумовно виконувати угоду, зобов'язання, звітуватись у своїх діях і покладати на себе провину за можливі наслідки. Відповідальність визначається як усвідомлена свобода прийняття рішень, вибору цілей та способів, методів і стилів їх досягнення. Відповідальність не суперечить свободі, вона є логічним її наслідком, що об'єднує вчинки особистості у життєвий шлях людини, це одна із сторін адаптації дитини до соціуму. Почуття відповідальності реалізується завдяки таким характеристикам як чесність. совісність, здатність відчувати сором і провину. Чесна людина характеризується прямотою характеру, правдивістю, ретельним виконанням своїх обов'язків. Така людина здатна на самокритику, має сміливість відверто зізнатися у власних помилках. Відповідальність тісно пов'язана з необхідністю дотримуватися дисципліни, це особливий зв'язок з людьми, частково завдяки якому зберігаються права і свободи кожної людини. Відповідальність передбачає уміння протистояти аморальним явищам, спокусам, завжди робити правильний моральний вибір, проявляти «моральне самозбереження».

Відповідальність не може бути реалізована без працелюбності.

Велику роль у формуванні працелюбності відіграють ініціативність, наполегливість, витримка, чесність, терпимість, активність. Визначну роль у формуванні працелюбності відіграє ціннісне ставлення до себе, до інших, до Батьківщини, до природи. Людина, яка поважає себе, не може дозволити собі не займатися працею. Праця виступає майстернею людської особистості, у якій гартується воля, наполегливість, прагнення приносити користь іншим.

Праця на благо Батьківщини, інших людей, природи приносить людині з розвиненими гуманістичними рисами глибоке задоволення, стає сенсом її життя. Колись італійський співак Челентано випустив диск пісень під назвою "Хто не працює, той не любить." Усвідомлена потреба працювати є однією з центральних ознак патріотичного ідеалу.

Таким чином, патріотичне виховання школярів під час вивчення географії - це складний і багатогранний процес становлення, розвитку та самоідентифікації особистості у контексті становлення і розбудови Української держави.

Рівні виховання патріотизму

Планетарний, національний, місцевий.

Формування загальнолюдських цінностей у авторській школі О.А.Захаренка

Шляхи і напрями формування в учнів ціннісного ставлення до світу і до самих себе в авторській школі О.А.Захаренка.

Академік Академії педагогічних наук, народний учитель СРСР, заслужений учитель України, депутат Верховної ради двох скликань Олександр Антонович вважав, що в "діяльності кожного педагога мусить бути:

- ГЛОБАЛЬНА ІДЕЯ - здоров'я і життя людини;

- АКТУАЛЬНА ІДЕЯ - потреба в інформованості кожного вчителя;

- НАЙНЕОБХІДНІША ІДЕЯ - перетворити школу на теплий, затишний, родинний будинок, де кожна дитина - скарб;

- НАЙНЕБЕЗПЕЧНІША ІДЕЯ - створити рівні можливості кожній дитині; - НАЙДАВНІША ІДЕЯ - милосердя, що є найвищою цінністю людини."

На фасаді Сахнівської школи зображено п'ять основних напрямів НВП школи:

 • "Школа - колиска твоєї щасливої долі";
 • "Без праці хліб не родить, не квітнуть троянди";
 • "Хай завжди буде мама!"
 • "Людина без захоплення - пуста людина";
 • "Вибрати не можна тільки Батьківщину."

Дякуючи неабиякому ентузіазмові О.А.Захаренка, в школі побудовано "всім миром", "толокою", фактично власними руками музей "Бойової та трудової слави" села Сахнівки; обсерваторію з планетарієм; оранжерею, альпінарій "Поляна Пам'яті"; (спортзал, два басейни: літній і зимовий; стадіон, дендропарк, Криниця Совісті), Музей миру і дружби народів.

Для організації профільного навчання в школі були створені добре облаштовані швейний і кулінарний цехи, шкільні майстерні. Реалізація цих грандіозних задумів давала можливість забезпечити раннє залучення дітей до продуктивної праці, служінню суспільству. "... а виховання - це увага не на недоліки дитини, а на розвиток її як особистості; це виховання такого почуття патріотизму, коли любов до Батьківщини прищеплюють, а не нав'язують; і основна задача виховного процесу - виховувати щасливу особистість, яка зробить щасливим суспільство..."

Звертаючись до учнів О.А. Захаренко писав: "Пам'ятайте, що ви завжди були і будете центром всесвіту!," - такою, і тільки такою була позиція педагога щодо виховання дітей: глибоке усвідомлення унікальності кожної дитини; беззаперечне розуміння всього, що відбувається в дитячій душі; щире прагнення допомогти становленню кожної особистості.

Сахнівська школа, творцем і натхненником якої був О.А. Захаренко, випередила розвиток педагогічної науки майже на чверть століття.

Ця школа стала унікальним закладом, органічно поєднавши елементи різноманітних педагогічних технологій:

Таким чином, авторська школа Захаренка була інноваційною ще в ті 60-і роки, коли це слово ще не було настільки часто вживаним. Їй завжди були притаманні поєднання завдань: коли учні мають міцні знання - запорука реалізації життєвих мрій і бажань. І навпаки: бажання здійснити якусь мрію спонукає школярів до отримання необхідних знань Дитина, яка не може досягти успіхів у навчанні, почувається нещасною. В цій ситуації значимою стає проблема раціональної і змістовної організації позакласної діяльності. "Зайняти дітей цікавою, корисною справою так, щоб у них виросли крила, засяяли очі від бажання здійснити мрію, а потім - подарувати її людям" Це, так би мовити, педагогіка конкретної мети. З цього приводу цікаву думку висловлював В.О. Сухомлинський: "Виховні ідеї треба вміти втілювати в тисячі різноманітних справ і при цьому завжди намагатися бачити перспективу розвитку колективу." В Сахнівській школі переймалися не тільки проблемою становлення колективу, а й перспективами розвитку кожної особистості.

Приклад авторської школи О.А.Захаренка переконливо доводить, який багатий арсенал засобів отримує вчитель, якщо нестандартно і ефективно організовує роботу учнів на принципах діяльнісного підходу, будь-яка теоретична ідея знаходила відображення в практичній діяльності. О.А. Захаренко в унікальній книзі "Енциклопедія шкільного роду" писав: "Колись одна газета назвала нас "Мрійники із Сахнівки." То істинна правда. Вчились і мріяли, завжди щось будували: то інтернат, то теплицю, то музей з обсерваторією і планетарієм, то спортивний комплекс, то літній, то зимовий басейн. Проводили лінійки, телепередачі. І мрійниками ми були, і реалістами - доводили задуману справу до завершення. Задумана мрія несла нас на крилах впродовж усього навчального процесу, нанизуючи курси і предмети на єдиний стовбур, який називається знаннями. непомітно проходили роки, не хотілось залишати школу, що стала для багатьох другою рідною домівкою... Школа - це постійне об'єднання маленьких душ навколо єдиної мрії, щоразу нової, щоразу захоплюючої і здійсненної. Так і велика держава Україна має об'єднатись навколо однієї, загальнолюдської ідеї."

Із бажання втілити нездійсненну мрію у реальні матеріальні об'єкти народжувалися натхнення, творчість, турботливість, чуйність, відповідальність, гідність, патріотизм - справжні духовні цінності, які, в свою чергу, надихали сахнівчан на народження нових мрій. Таким чином забезпечувалось формування в учнів ціннісного ставлення до світу і до самих себе.

Що стосується методологічної основи авторської школи Олександра Захаренка , то необхідно визначити як важливий елемент впровадження виховуючого навчання, тобто такої "організації процесу навчання, яка забезпечує органічний взаємозв'язок між життєво важливими знаннями, уміннями і навичками та досвідом морально-творчої діяльності" особистості. Саме такого підходу вимагає від сучасної освіти "Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні:" "Моральний розвиток особистості в процесі навчання, насамперед, пов'язується з оптимальним використанням навчального змісту. При цьому зміст навчальних курсів виступає як проекція духовної культури, а не як розчленовані на гуманітарний та природничо-науковий цикли з виявленням міри морально-розвивальних особливостей кожного." Реалізація цього принципу допомагала сахнівським педагогам нерозривно поєднати процес навчання з процесом виховання. Більше того, будь-яка спільна справа забезпечувала комплексне вирішення багатьох і навчальних, і виховних завдань. У навчальному закладі будь-якого типу необхідно культивувати активно-діяльнісний спосіб життя всіх суб'єктів НВП. І ще один принцип як обов'язковий закон педагогічної діяльності: орієнтація на майбутнє, яке присутнє в теперішньому. "Основна учителева ідея, зазначає О.А. Захаренко, до знань не з примусу, а через цікавість."

Сьогодні науковці працюють над створенням школи майбутнього . В основі концептуальних засад такої моделі мають стати провідні ідеї В.О. Сухомлинського, О.А.Захаренка, які довели, що школа майбутнього має бути заснована на загальнолюдських цінностях, які стають рушійною силою у виборі життєвих принципів та перетворюються у переконання.Найбільше надбання живої педагогіки: створити умови для того, щоб кожна дитина могла проявитися у навчальній, позанавчальній, суспільно корисній діяльності, бо людина має бути багатовимірною. І коли, як не в шкільному віці треба випробовувати себе, пізнавати себе, свої можливості, здібності, чіткіше визначати свою життєтворчість.

Звичайно, як будь-який геніальний митець, Захаренко кожним новим поколінням сприйматиметься по-новому, відповідно новому світобаченню. Але щоб там не було, а О.А.Захаренко був і залишиться для потомків багатим, складним, неохопним. Давайте будемо читати і відкривати для себе Захаренка.

Шляхи використання потенціалу шкільного курсу географії у процесі виховання свідомого патріота

На сьогодні на достатньо високому рівні розроблено методологічну базу військово-патріотичного і національного виховання в процесі різних видів діяльності (туристсько-краєзнавчої, вивчення історичної спадщини, етнографії, народних звичаїв і традицій тощо).

Водночас менше уваги приділяється використанню потенціалу шкільних предметів для формування ціннісного ставлення до Батьківщини. Це ніяким чином не означає, що на уроках хімії, фізики, географії чи будь-якого іншого предмету вчителі мають займатися патріотичним вихованням. Але, вивчаючи закони природи, у вчителя є можливість ненав'язливо, не для оцінки, давати інформацію учням для роздумів, які сприятимуть формуванню морально-етичних якостей учнів у процесі переосмислення цієї інформації, а не зі страху отримати погану оцінку.

Невичерпні можливості для патріотичного виховання школярів має географія, одна з найдавніших наук. Свого часу С. Рудницький писав: «Географія бере природу яко цілість». І це дійсно так. Географія - одна з небагатьох наук, яка своєю предметною областю охоплює і природу, і суспільство.

Головним проривом географічної науки наприкінці ХХ ст. стало розроблення і масове поширення геоінформаційних технологій, створення геоінформаційних баз даних, які мають непересічне значення не лише для географії чи всієї науки, але й для цивілізованого поступу людства в цілому. Світ увійшов у так звану інформаційну цивілізацію. Якщо епоха Великих географічних відкриттів була першим злетом географії, що справив колосальний вплив на геополітичний і геоекономічний світовий розвиток, то масове поширення геоінформаційних технологій позначило другу вершину географічної науки, її перехід на якісно вищий рівень. Сучасна картина світу вже переросла свій «фізичний ідеал».

Ще вчора матеріальний і духовний світ здавався достатньо впорядкованим і таким, що рухається до всебільшої гармонії, реальне сьогодення все більше заперечує такий «наївний оптимізм». Суспільно історичний розвиток, перебіг подій стають все менш визначеними і передбачуваними, іноді ірраціональними, суспільно-економічні процеси - все більш схоластичними, незрозумілими. Географічна наука має враховувати такі тенденції сучасного розвитку наукового мислення. Лейтмотивом формування нової наукової картини світу є самоусвідомлення людством своєї ролі у формуванні нової наукової картини світу і її практичному використанні для пізнання і практики.

В пояснювальній записці з географії зазначається не тільки навчальна, а й виховна мета: «...географія є не тільки джерелом відомостей про Землю, а й основою формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому."

Мета курсу географії реалізується через низку завдань, одним з яких є виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і природолюба. Ще на початку ХХ ст. російський вчений П. Кропоткін зауважував, що «першим етичним учителем людини була сама природа - не та, яку описували кабінетні філософи, з нею не ознайомлені, чи природознавці, що вивчали природу лише за мертвими зразками в музеях, а та природа, серед якої жили і працювали...» Першочергово через ставлення до природи дії людини набували певної цінності, які потім соціумом перетворювалися в етичні поняття та норми поведінки.

З появою людини на Землі почалася нова психозойська ера історії Землі. В. Вернадський вважав, що створення ноосфери є природним явищем , глибшим і потужнішим у своїй основі, ніж історія людства.

Як же пов'язано створення ноосфери з патріотичним вихованням, з любов´ю до своєї Батьківщини? В. Вернадський зазначає, що оскільки людство і людина тісним чином насамперед пов'язані з живими організмами, що населяють нашу планету, від якої вони реально ніякими фізичними процесами не можуть бути відокремлені, то стає зрозумілим взаємозв'язок між глобальними і місцевими процесами, до яких ми можемо віднести і створення власної Батьківщини. Таким чином, перш ніж створювати ноосферу, необхідно навчитися створювати свою Батьківщину, використовуючи ті закони і можливості, що нам їх дала природа.

Екофілософи розглядають встановлення національної ідентичності як противагу глобалізації з природним розвитком. Нація і природне середовище - поняття нероздільні. Американський екофілософ Родерік Неш пише, що американці в ХІХ ст. взяли за основу свого націоналізму винятковість і величність дикої природи на американському континенті. Хто знає, можливо, звеличування рідної природи, відчуття національної гідності стало тим фундаментом, на якому виросла велика сила духу американського народу.

А що в Україні? Сила відчуття власної батьківщини, високо емоційне ставлення до рідного краю, рідної хати, до всього, що називається своїм, посідає чільне місце в системі загальнолюдських цінностей українців. Сила рідної землі - в духовній енергії, що в ній міститься. Водночас феномен українського чорнозему - в його непомірній родючості. Чорна рілля на осінньому полі, як прообраз нашої гіркої минувшини, як втілення плоті предків, передає живильні соки паросткам озимини. Відтак, духовна енергія землі проявляється в характері українця через хліб, який ми їмо, через плоди земного врожаю. Вона також передається з материнським молоком і з часом проявляється в характері дитини. Отже, зберігаючи рідну, українську природу, в якій виросли, увібрали генетичний код зберігаємо себе як народ, як етнічну спільноту.

Тож керуючись законами природи, певною мірою можна коригувати і життя людини. Зазвичай ці закони визначають лише тенденції, основні напрями і, знаючи їх, людина може робити власний вибір.

Вивчаючи курс "Загальної географії" значна увага звертається на формування в учнів розуміння взаємозв'язків і закономірностей у природі.Якість знань визначається не тільки знанням географічних фактів, а й розумінням причин їх виникнення, звязків між ними. звертаю особливу увагу на формування уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Звичайно ніколи не обмежуюся розповіддю про те, як треба користуватися прийомом, а показую, як це треба зробити практично. Для цього підбираю відповідні завдання. Так , навчаючи учнів порівнювати, користуюся пам'яткою такого змісту:

Анна Гавриленко, методист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНМСУ в статті "Використання потенціалу географічної науки у формуванні ціннісного ставлення до Батьківщини" наводить можливості курсу "Загальної географії" в 6 класі у використанні для розуміння і формування етичних понять в учнів. Вивчаючи мінерали та гірські породи слід звернути увагу на те, що у давніх ювелірних прикрасах, які знаходять археологи, коштовні камені мають вигляд тільки-но відшліфованих . Так само й істинні почуття дружби, любові, відданості не старіють з часом. Чому? Твердість впливає на вартість каменю, адже на його обробку необхідно витратити більше часу, вкласти більше праці. Чи не те саме відбувається з людськими стосунками? Чим довше і старанніше ми будуємо стосунки з іншими людьми (батьки і діти, однокласники, колеги, співвітчизники), чим більше спілкуємося, приділяємо уваги, вкладаємо більше праці, тим дорожчими стають вони для нас. А Батьківщина? Це ще місце, де ми народилися, і якщо ми вкладаємо більше своєї праці в благоустрій своєї Батьківщини, то більше цінуємо її. Відомо, що через Чорнобильську катастрофу у зоні відчуження проживають люди, яким ця земля дорожча понад усе, їх рятує Дух своєї землі, вони живуть у злагоді з прирдою. Бо це їх земля.Подібне явище спостерігаємо з людьми похилого віку, які відмовляються на переїзд до дітей, де їм було б надійнішніше і безпечніше. В свої домівки вони вклали свою працю, тепло своїх душ, своє здоров'я, тому нічого дорожчого за свій куточок в них немає і міняти його вони просто не можуть.

Від чого залежить твердість мінералів? Від умов, в яких вони утворилися. Осадові гірські породи зазвичай більш крихкі, міцнішими є породи магматичного і метаморфічного походження. Вони утворилися з розплавленої магми чи під дією високих температур і тиску. Те саме можна сказати і про людей. Багато прикладів відомих учених, діячів культури (наприклад, Катерина Білокур, Марія Башкірцева, Соломія Крушельницька та багато, багато інших), які і понині випромінюють світло. Але шлях до вершини був здебільшого важким і тернистим. Хіба це не пряма настанова для досягнення успіху в житті? Великі справи не бувають без великих труднощів.

Природа вчить нас, що без певних зусиль, випробувань не можливо стати гідною людиною. Водночас потрібно не забувати, що кожен мінерал (порода) мають в природі своє значення. Не можна сказати, що необхідніше: кам'яна сіль чи золото, флюсові вапняки чи алмази. Так і люди: кожна людина є неповторною і має власну цінність у житті.

У 7-ому класі формуються знання про фізико-географічні особливості материків і океанів як цілісного природного комплексу Землі. Вивчається природа і населення материків, культура, народні традиції якого значною мірою зумовлювалися природними умовами. А тому немає народів поганих чи хороших, всі вони несуть неоціненні знання виживання за певних природних умов, які складаються в єдину картину виживання людства на планеті. Відбувається "первинна соціалізація" учнів, формується розуміння, що всі народи мають рівні права на життя, всі вони різні і неповторні у своїй культурі. Такий підхід дає можливість формувати розуміння Батьківщини як місця становлення народу, людини через розгортання її природної програми. Цікавим для дітей є приклад з історії Антарктичної епопеї російських мореплавців 4 липня 1819р- 5 березня 1821р.:

"До виходу в плавання Беллінсгаузен отримав інструкцію, у складанні якої брав участь Крузенштерн. Інструкція узагальнювала весь досвід навколосвітніх мандрівок у минулому та ставила перед Беллінсгаузеном і Лазарєвим завдання знайти антарктичний материк.

Під час перебування у плаванні Беллінсгаузену та Лазарєву було вказано: «В іноземних володіннях і серед народів різних країн поводитися лагідно та зберігати ввічливість». Із населенням земель, які відвідують мореплавці, належало триматися «якомога дружелюбніше». І далі за інструкцією: «Ви пройдете моря, багато багато островів, різні землі, різноманітність природи в різних місцях приверне до себе допитливість вашу: намагайтеся все записувати, щоб повідомити про це майбутнім читачам подорожі вашої». Глибоко усвідомлюючи відповідальність мореплавці залишили Кронштадт. В Копенгагені до експедиції мали приєднатися два німецьких натуралісти - Мертенс і Кунц. Ще в Росії Беллінсгаузен протестував проти цього, переконаний, що можна і в себе знайти таких, які впоралися б з обов'язками не гірше за іноземців. Але, як виявилося, німці відмовилися від ризикованого (на їхню думку) плавання, і тоді Беллінсгаузен сказав, що для науки більше було б користі, якби на борт «Востока» і «Мирного» взяли б хоча двох студентів із Росії. А так експедиція не мала натуралістів.

Результати Антарктичних походів Беллінсгаузена - Лазарєва здивували вчених усього світу. Ось як відгукнувся в 70-х роках ХІХ ст. про них німецький географ Август Петерман: «Він (Беллінсгаузен) безстрашно пройшов проти рішення Кука, що панувало в усій силі понад 50 років і встигло вже міцно укріпитися. За цю заслугу ім'я Беллінсгаузена можна поставити поряд з іменами Колумба, Магеллана, з іменами тих людей, які йшли своїм самостійним шляхом і тому були поборниками перепон відкриттям, якими позначаються епохи».

І можливо цими досягненнями російські мореплавці завдячують в певній мірі "дружелюбнішому ставленні" до місцевих жителів нових земель.

В курсі "Географія України" у 8 і 9 класах поглиблюються морально-етичні поняття, розуміння взаємозв'язків окремої людини і суспільства, що кожен громадянин своєю працею створює умови для власного життя й інших. Патріотичні почуття школярів до Батьківщини поглиблюються, розширюються, урізноманітнюються. Учні підходять до розуміння, що ці почуття можна проявляти не тільки під час війни, а й мирною працею, шанобливим ставленням до традицій, звичаїв, рідної мови, до природи.

Вивчення "Географії України" має бути максимально наближеним до життя. Учитель має бути дуже мобільним і слідкувати за всіма змінами, які відбуваються в економіці нашої держави, бо події настільки швидкоплинні, що підручник часто аналізує ті з них, які втратили свою актуальність. Саме тому треба продовжити роботу над формуванням в учнів необхідності перегляду телепередач чи радіо, бо сучасна освічена людина має не тільки знати, що відбувається в кожному регіоні України, але й уміти робити короткий аналіз цих подій.

Завершальним етапом усвідомлення цінності Батьківщини стає вивчення "Соціальної і економічної географії світу" в 10 класі. Вивчаючи економіко-географічні особливості становлення і розвитку економічних систем країн світу, учні вчаться бачити можливості використання їхнього досвіду для нашої держави, людства в цілому.

Курс "Економічна і соціальна географія світу" завершує вивчення географії у непрофільних класах. Він має великі можливості для формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ на вищому рівні - ресурсному, економічному, політичному, соціальному. Основним завданням економічної і соціальної географії світу є формування в старшокласників сучасних уявлень про географічну картину світу через комплексне, ширше вивчення країн світу шляхом систематизації та узагальнення знань про природу, населення, господарство, соціальну сферу та культуру. Цей курс цікавий за змістом. Учні набувають певного досвіду щодо форм та методів пізнавальної діяльності на уроках географії, вивчення особливостей народонаселення, своєрідності культури та господарської діяльності країн світу, найбільш привабливі місцевості та об'єкти.

У шкільні роки учні задумуються над сутністю багатства, його роллю в житті людини,суспільства і держави. Ф. Енгельс в праці "Походження сім´ї, приватної власності та держави" писав: "Настане час, - зазначав Морган, - коли людський розум зміцніє для панування над багатством, коли він встановить як ставлення держави до власності, яку вона охороняє, так і межі прав власників. Інтереси суспільства, безумовно, вищі інтересів окремих осіб, і між ними слід створити справедливі і гармонійні стосунки. Одне лише переслідування збагачення не є кінцевим призначенням людини, якщо тільки прогрес залишиться законом для майбутнього, яким він був для минулого".

Теорію середнього класу обґрунтував ще Арістотель, який був переконаний, що бідність суспільства породжує неминучі соціальні ускладнення, веде до загибелі держави, тоді як домінування середнього елементу - шлях до вдосконалення державного устрою, спокою і безпеки громадян.

Ще одним неоціненним наочним прикладом у регулюванні відносин особистих і суспільних для українців є країни нової індустріалізації. Ніякі інвестиції не піднімуть країну до високого економічного рівня, якщо населення буде ставити власні інтереси вище суспільних. Нові індустріальні країни пройшли шлях економічного розвитку значно коротший, ніж інші розвинуті держави, саме завдяки розумній державній політиці та відповідальній діяльності населення. Нам варто взяти до уваги, що Батьківщина є тим полігоном, на якому людина може набути вміння вибудовувати справедливі гармонійні стосунки між власними інтересами й інтересами суспільства.

В цілому, в процесі вивчення географії учні мають зрозуміти, що вся історія нашої планети спрямована на забезпечення існування однієї загальнолюдської цінності - ЖИТТЯ. Батьківщина є умовою, яка забезпечує гідне життя кожній людині. Щоб забезпечити такі умови, необхідно не просто любити свою Батьківщину, а й ставитися до неї як до цінності, турбуватися про неї. Через таке дієве ставлення людина реалізує свої найголовніші потреби. У цьому і полягає гуманістична орієнтація патріотичного виховання: від автократичних установок на формування людини як "виконавця", гвинтика державної машини до створення умов для розвитку і реалізації особистості, яка може не тільки діяти всередині певної соціальної структури, а й змінювати, творити її. Глибоке розуміння поняття "Батьківщина" дає можливість вільно обирати шлях свого власного розвитку, реалізації своїх потреб, який не буде суперечити інтересам інших людей. Здобуті знання сприяють прищепленню учням любові до рідної землі, до Батьківщини, створюють підґрунтя для формування цілісного географічного простору.

Нині, як свідчать дослідження даного питання, знизилася роль шкільного підручника з географії («Рідний край.Черкащина»), якщо у кінці минулого століття було створено краєзнавчі підручники з географії в усіх областях України, то нині програма курсів у 5 класі та регіональна складова 8-9 класу спростилася або зовсім зникла з інваріантної складової. Це особливо непокоїть вчителів географії. Адже становлення краєзнавства як навчального предмета тісно пов'язане із зі становленням та історією розвитку нашої державності. Навіть нові Стандарти географічної освіти та навчальні плани не передбачають покращення ситуації у цій царині. Тож вчителю географії залишається керуватися власною життєвою позицією та професійними компетенціями щодо формування свідомого громадянина і патріота.

Учитель географії може пропонувати учням різноманітні форми роботи на своїх уроках формуючи не лише знання, уміння, навички щодо вивчення географії України, географії Черкаської області, але і ті завдання, які формують гордість за нашу Батьківщину, за людей, що проживають у нашій країні, за продукцію, яка є конкурентоздатна на європейському та Світовому ринку, за наші традиції, пам'ятки архітектури, культури, за нашу природу та краєвиди, що радують серця кожного патріота.

ТЕСТ

«Чи знаєш ти Україну?»

Велика українська річка Дніпро тече по території трьох країн. Назвіть їх по порядку вниз за течією:

а) Росія, Польща, Україна;

б) Біларусь, Польща, Україна;

в) Польща, Росія, Україна;

г) Росія, Біларусь, Україна.

· Найвища точка на рівнинній частині України:

а) Камула;

б) Могила-Мечетна;

в) Берда;

г) Могила-Бельмак.

· Скільки країн межують з Україною:

а) 4 країни;

б) 5 країн;

в) 6 країн;

г) 7 країн.

· Географічний центр України знаходиться у:

а) Закарпатській області;

б) Черкаській області;

в) Кіровоградській області;

г) Донецькій області.

· Членом якої міжнародної організації є Україна:

а) НАТО;

б) ЄС;

в) СОТ;

г) АСЕАН.

· Головною особливістю географічного положення України є:

а) розташування у басейні Атлантичного океану;

б) розташування майже в Центрі Європи;

в) розташування переважно у помірному кліматичному поясі;

г) розташування на межі Європи і Азії.

· Визначте форму державного правління України:

а) президентсько-парламентська республіка;

б) парламентсько-президентська республіка;

в) парламентська республіка;

г) президентська республіка.

· Позначте наймолодшу за віком існування область України:

а) Сумська область;

б) Донецька область;

в) Черкаська область;

г) Кіровоградська область.

· Визначте кількість областей у сучасному адміністративно-територіальному поділі України:

а) 21;

б) 27;

в) 24;

г) 25.

· Укажіть, який фактор, на ваш погляд, визначає вступ України до СОТ:

а) відкриття внутрішнього ринку України;

б) конкурентноздатність українських товарів;

в) дружні відносини з державами-сусідами;

г) надія на краще життя.

· Визначте за якої умови Україна може визначити свій зовнішній та внутрішній шлях розвитку:

а) членство в НАТО і ЄС;

б) суверенність держави;

в) рівень розвитку країни;

г) дружні відносини з країнами.

· Відмітьте основну проблему, яку на ваш погляд, вирішує Україна:

а) досягнення європейського рівня;

б) вступ у НАТО;

в) вступ в ЄС;

г) подолання бідності населення.

· Яке явище має значний вплив на демографічну ситуацію в Україні:

а) народжуваність;

б) смертність;

в) міграції;

г) депопуляція.

· До природних чудес України відносять

а) Гранітно-степове Побужжя ;

б) Буцький каньйон;

в) парк «Олександрія»;

г)Дністровський каньйон.

15) До семи чудес України входять:

а) дендропарк «Софіївка»;

б) Хотинська фортеця;

в) Буцький каньон;

г)Києво-Печерська Лавра

16.У якому році острів Хортиця став державним історико-культурним заповідником, в якому передбачено створити музейний комплекс, присвячений історії запорозького козацтва.

а) 2000р. ;

б) 1999р.;

в) 1996р.;

г) 1965р.

17. Одне із семи чудес України, Хотинська фортеця, розташоване у

a) Черкаській області;

б) Чернігівській області;

в) Чернівецькій області.

18. Музей Писанки, одне із унікальних творінь українців знаходиться у:

а) Івано-Франківській області;

б). Закарпатській області;

в). Тернопільській області.

19. Літньою резиденцією російських царів Романових довгий час був:

а) Острозький замок ;

б) Петергоф ;

в)Лівадійський палац.

20. Місцем визначних перемовин у ІІ Світовій війни став:

а)Лівадійський палац;

б)Фороський замок;

в) Кам'янець-Подільська фортеця.

ІІ. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО БАТЬКІВЩИНИ

"Усе можливо, і вдасться все. Головне - сіяти душі в дітях."

А. Платонов

2.1. Інтерактивні технології - шлях до формування здатності взаємодіяти в навчальному процесі

У доповіді "Освіта: прихований скарб" відзначається: "У швидкоплинному світі одним з головних двигунів розвитку є новаторство як економічній, так і в соціальних сферах, важливе місце повинно належати уяві і творчості, які є яскравим прикладом свободи, і які не можуть залишатися в небезпеці в результаті стантартизації індивідуальної поведінки."

Якість освіти в найширшому розумінні цього слова є основою якості життя як окремої людини так і всього суспільства, хоч кожен по своєму її оцінює:

 • учні- комфортний клімат школи;
 • батьки - ступінь розвитку дітей;
 • учителі - навчальні програми та їх методичне забезпечення;
 • роботодавці - життєву позицію та спроможність навчатися;
 • суспільство - громадянську позицію, сформовані життєві цінності.

Географя - єдина наука інваріативної частини навчального плану, в якій логічно поєднуються природничі, соціально-економічні, геополітичні, технологічні знання, розкриваються суть і закономірності просторово-часової диференціації географічної оболонки як природно-екологічної та соціально-економічної системи.

За допомогою чого і як учити геграфії, забезпечити розвиток і виховання школярів, сформувати систему цінностей особистості. Використовуючи предметний зміст географії, головні принципи особистісно орієнтованого навчання (принципи гуманізму, реалізму та діяльності), на уроках географії намагаюся спрямовувати свою діяльність на формування в учнів географічного світогляду та мислення, навичок пізнавальної діяльності, виховання особистості, патріота своєї держави.

Дозволю навести приклади з використанням різноманітних інтерактивних методичних підходів, що грунтуються на діалогічній взаємодії суб'єктів НВП "вчитель-учні; учень- учні". Унаслідок такої взаємодії вони обмінюються своїми ідеями, цінностями, що дає змогу створити на уроці навчально-виховне освітнє середовище для розвитку ціннісної особистості; формуванню патріотичних почуттів у школярів. Діалог - це засіб, за допомогою якого людина має змогу долучитися до внутрішнього світу іншої людини і переосмислити своє власне місце в світі в результаті такого спілкування. Без діалогу нинішній людський світ не можливий.

Впроваджуючи активні методи навчання не забуваю, що вони не повинні розважати учнів, а дисциплінувати їх, розвивати думки, і відповідно визначати їх поведінку в тій чи іншій ситуації.

Для мотивації пізнавальної діяльності учнів на уроці географії використовую прийоми:

- створення проблемних ситуацій різного виду;

- актуалізація;

- генералізація інформації;

- ефекти інтриги, "подиву";

- прийоми змістової обробки тексту (структурно-логічні схеми, таблиці,

опорні конспекти);

- використання інформації інтегрованого характеру (вірші, істоичні довідки, елементи медіаосвіти, практичне знання в різних галузях).

На етапі проектувально-діяльнісної частини уроку застосовую такі методи і прийоми:

- евристична бесіда;

- проблемні ситуації;

- творчі завдання;

- складання плану, схеми, таблиці, діаграми, опорного конспекту, використовуючи цифрові дані підручника, робота з ілюстративно-інформаційним матеріалом підручника. Ці прийоми є для вчителя показником розуміння учнями даної інформації;

- робота з підручником.

Рефлексивно-оціночний етап уроку, як правило, передбачає використання:

- самоконтроль, взаємоконтроль;

- прийоми зворотного зв'язку;

- інтерактивні вправи "мікрофон," "прес-центр," помеміка, презентація.

- хвилина дозвілля.

Оптимальне поєднання цих різноманітних методів і прийомів становлять єдине ціле особистісно зорієнтованого уроку географії, який забезпечує рівноправну, повноцінну діяльність у системі "вчитель-учні," сприяє формуванню та реалізації особистісних якостей учнів.

На початку будь-якої діяльності людини є мотивація. Є бажання, буде й діяльність. Тому організаціно-мотиваційний етап уроку є важливим в процесі навчання. Здивувати, привернути увагу, захопити учнів допоможе створення навчальної проблемної ситуації з використанням життєвого досвіду, вдало підібраного вислову, поезії, легенди, притчі, цифрових матеріалів і побудованих за ними графіків, діаграм, таблиць, коментарів тощо. Намагаючись вселити віру у своїх учнів, розбуджую їх уяву розповідями про майбутнє, нові нанотехнології і нечувані можливості людини. Порозмірковувати над незвичними темами запрошують матеріали ЗМІ, Інтернету. Наприклад, зашифровані послання "ВИ НОВЕ ПОКОЛІННЯ, ЯКЕ ДО НЕЙМОВІРНОГО ЗМІНИТЬ СВІТ." Або: "ПОСІЯНІ НАМИ ЗЕРНА МОЖУТЬ ВДЯЧНО ЗІЙТИ." Або: "ДОРОГІ ДІТИ, ВИ ЖИВЕТЕ В БУРХЛИВОМУ НЕПЕРЕДБАЧУВАНОМУ ХХІ СТОЛІТТІ. ТА МАЄТЕ ПАМЯТАТИ, ЩО ЗА БУДЬ - ЯКИХ ЧАСІВ І ОБСТАВИН ЛЮДСЬКЕ СЕРЦЕ З РАДІСТЮ ВБИРАЄ В СЕБЕ ЛЮБОВ І КРАСУ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ. БЕРЕЖІТЬ ДОВКІЛЛЯ". Або: "КОЛИ ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБ ЖИТТЯ ПОСМІХНУЛОСЯ ВАМ, ПОДАРУЙТЕ ЙОМУ СПОЧАТКУ СВОЮ ЛЮБОВ І ТУРБОТУ"будять дитячу мрію, прагнення змінити світ на краще, сприяють вихованню людини, яка вміє керувати своїми вчинками.

У ХВИЛИНИ ДОЗВІЛЛЯ

Сенкени на уроці географії. Здатність підсумовувати інформацію, схоплювати складні ідеї, відчуття та уявлення і формулювати їх декількома словами, є дуже важливою навичкою. Це вимагає ретельногообмірковування на основі глибокого розуміння речей. Сенкен - це вірш, який синтезує інформацію і факти у стисле висловлювання, яке описує чи віддзеркалює тему. Слово "сенкен" походить від французького слова "пять" і означає вірш, що має пять рядків

Земля

рідна, тверда

обертається, відбиває, поглинає

осередок життя у всесвіті

Батьківщина

Село

надійне, мудре

працює, годує, дбає

як рідко на селі народжуються діти

домівка

Дніпро

стародавній, могутній, несамовито грізний, несказанно гарний

тече, живить, прикрашає

на порогах гуде, мов із гармат стріляє

життя

Тясмин

загадковий, близький,

забруднюється, міліє, страждає

ми на охороні довкілля

Сміла

Київ

древній, святковий, славний

росте, будується, оновлюється

Славиться багатовіковою історією

Столиця

Україна

молитва, пісня, слово. натхнення

шанувати, любити, дбати, плекати

заселена талановитим народом

держава

НАША ЗЕМЛЯ (легенда)

Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші предки кинулись пізніше, Але землі їм уже не дісталося. От вони й прийшли до Бога, а він у цей час молився, і вони не сміли йому щось сказати. Стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші. Дізнавшись, чого прийшли до нього , запропонував їм чорну землю. "Ні, - відповіли наші предки, - там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці". "Ну тоді я вам дам землю ту, що залишив для раю, там усе є: річки, озера, ліси, пустелі. Але памятайте, якщо будете її берегти, то вона ваша, а ні - то ворога".

Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня. А країну свою назвали Україною.

Здоровий жебрак щасливіший хворого багатого короля

Здров'я-це не все, але без здоров'я ніщо. Сократ

Поки родич поснідає - сусід вже пообідає

Я спитав колись у батька:

-Ви скажіть мені на щирість,

що найтяжче ранить серце? -

І почув: Несправедливість. М. Нагнибіда

Л.Костенко

На світі можна жить без еталонів,

по-різному дивитися на світ:

широкими очима,

з-під долоні.

крізь пальці,

у кватирку, з-за воріт.

Від того світ не зміниться нітрохи.

А все залежить від людських зіниць-

в широких відіб'ється вся епоха,

у звужених - збіговисько дрібниць.

Л.Костенко

Які б тут не були стовпотворіння,

хто б звідки не накачував сюди,

А люд був корінний тут, бо коріння

В такому грунті глибоко сидить.

Тут землі щедрі. Тут річок без ліку.

Всілякі руди в надрах залягли.

І через те, отак тут споконвіку -

Життя і смерть на відстані стріли

Є Шумахер "Придивіться до того, як народ використовує свої землі, й ви зможете прийти до найточніших прогнозів відносно майбутнього цього народу".

На стежині сонце я зустрів,

Привітав його і запитав:

Всі народи бачиш ти з висот,

Всі долини і гірські шпилі,

Де ж найбільший на землі народ?

Де ж найкраще місце на землі?

Сонце усміхнулося здалля:

Правда все я бачу з висоти.

Всі народи рівні, а земля

Там найкраща, де вродився ти! Д. Павличко

Головне у житті:

Бути здоровим

Бути відповідальною і соціально активною людиною

Бути самостійним, зорема і фінансово(вміти заробляти і витрачати гроші)

Бути упевненим у собі, вірити в свої сили

Бути критично мислячою людиною

Гордон Маррі: "Той хто прагне, зробить більше, ніж той хто може"

Той не зазнає доброї слави, в кого на серці одні лиш забави

Прийом "Здивуй". Мовна вправа. Чи є мова, багатша за українську.

Іван Бурда. Хвала мові. Чия краща й багатша...

Було це давно - ще за часів старої Австрії. В купе поїзда "Львів-Відень" їхали чотири пасажири: англієць, німець, італієць і наш українець.

Говорили про різне і нарешті почали про мови: чия краща, багатша, котрій належить світове майбутнє. Зрозуміло, кожний вихваляв свою мову.

Англієць заявив, що Англія - країна завойовників і великих мандрівників, які славу її мови рознесли по всьому світі. Англійська мова - це мова Шекспіра, Байрона, Діккенса, Ньютона, Дарвіна та інших видатних письменників і науковців. Англійська мова - це світова мова

Гордовитий німець відразу заперечив, бо ж німецька мова - це мова двох імперій, Великонімеччини та Австрії. Це мова філософії, техніки, армії, медицини, мова славних Шиллера, Канта, Вагнера, Гете і Гейне. І тому тільки німецькій мові належить світове майбутнє.

А італієц, посміхаючись сказав: ви обидва не маєте рації. Мова сонячної Італії - це мова музики, мова кохання, а про кохання мріє кожен... Італійською написані славетні твори Данте, Боккачіо, Петрарки, лібретто відомих опер Верді, Пуччіні, Россіні та інших великих італійців. Ні, тільки італійська може бути провідною мовою у світі!..

А наш українець - по довгій мовчанці - сказав: я міг би, панове, як і ви, хвалитися, що моя рідна мова - це мова незрівнянного сатирика Котляревського, безсмертного генія Тараса Шевченка, неперевершеного в світі лірика Лесі Українки, великого титана Франка. Я міг би назвати багато славних імен свого народу, але не в тому суть. Ви ж нічого не сказали про саме багатство і можливості ваших мов. А це - найважливіше! От, скажімо, чи могли б ви своїми мовами написати невелике оповідання, в якому б усі слова починалися з тієї самої букви?!

- О, ні! Це неможливо, - заявили всі.

- А в нашій - це зовсім просто! Назвіть якусь букву, - звернувся він до

німця.

- Хай буде "П," - сказав той.

- Добре. Оповідання буде називатися

"Перший поцілунок"

Популярному перемишльському поету Павлу Петровиче Подільчаку прийшло по пошті приємне повідомлення: Приїздіть, Павле Петровичу, - писав поважний правитель Підгорецького повіту Полікарп Пантелеймонович Паскевич,- погостюєте, повеселитесь!

Павло Петрович поспішив, прибувши першим поїздом. Підгорецький палац паскевичів привітно прийняв приїжджого поета... Потім під'їхали поважні персони - приятелі Паскевичів... Посадили Павла Петровича поряд панночки - премилої Поліни Полікарпівни. Поговорили про політику, погоду. Павло Петрович прочитав підібрані пречудові поезії. Поліна Полікарпівна програла прекрасні полонези, прелюдії. Поспівали пісень, потанцювали падеспак, польку. Прийшла пора - попросили пообідати.

Поставили повні підноси пляшок: портвейну, пліски, пшеничної, підігрівного пуншу, Пільзненського пива. Принесли печені поросята, приправлені перцем півники, пахучі паляниці, печінковий паштет, пухкі пампушки під печеришною підливою, пироги, присмажені пляцки... Потім прислуга подала пресолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі, повні полумиски полуниць, порічок...

Почувши приємну повноту Павло Петрович подумав про панночку. Поліна Полікарпівна попросила прогулятися по Підгорецькому парку, полюбуватися природою, послухати пташині переспіви. Пропозиція повністю підійшла підхмілімому поету. Походили, погуляли... Порослий папороттю предавній парк подарував парі приємну прохолоду... Повітря п'янило принадними пахощами...

Побродивши по парку, пара присіла під порослим плющем платаном... Посиділи, помріяли, позітхали, пошептали, пригорнулися. Прозвучав перший поцілунок...

- Прощай, парубоче привілля! Прийдеться поету приймакувати!

Газета "Україна молода." 6 жовтня 2011р., с.10

Лідія Молчанова, М. Маріуполь, Донецька область.

МУЖНЯ, МУДРІСТЮ МОГУТНЯ

Мово моя материнська! Мальовнича, мяка, милозвучна. Мятою, материнкою мита, мальвами, матіолами, маками мережена, мажорною мелодією милуєш мене.

Мордована московськими монархами, маніпульована, мучена можновладцями, міняна маркуртами (мовляв малорозвинена, мужицька)мова мільйонів мусила мачухою мандрувати манівцями.

Марно мріяли мстиві маніяки! Минає морок. Магія материнської мови мітлою мете мерзенних могильників.

Мово мами моєї Марії! Моя молитво! Моя музо! Моя Мадонно! Міцній, молодій!

Маю можливість мовити маловірам, мовоненависникам:

Мужня, мудрістю могутня

Мова матиме майбутнє!

Тема "Населення світу". 6 клас

Цікавою є легенда , яку переповів Геродот про те, як цар скіфський Аріант провів підрахунок чисельності населення своєї країни.

Над цим питанням цар думав давно...Та хоч як він намагався провести перепис населення всі його зусилля були марними. І ось одного разу йому привидівся незвичайний сон. Пішов він нібито на ворогів. Після запеклої січі противник став перемагати. Такої ганьби Аріант ще не зазнавав, і його посів страх. Що робити? В останній момент прийшло осяяння - цар велів, щоб усі до одного воїни воднораз підняли луки (скіфські луки вважалися найкращими в світі, ними послуговувався сам достославний Геракл, який обіцяв передати владу над Скіфією тому, хто зможе натягнути його лук) і випустили по стрілі. Наказ було негайно виконаний.

Боже правий, що тут скоїлося! Зникло сонце. На землю впала темінь. Попадали вороги, скошені густою хмарою скіфських стріл...

Отакий був сон. Ледь прокинувшись, Аріант уже знав, як злічити своїх підданців. Не гаючи часу, він відрядив в усі кінці країни гінців з наказом, щоб кожен мешканць, від старого до малого, надіслав до царського двору наконечник від стріли.

Минув час, і біля царевого помістя виросла гора металевих оклецьків. Спробували їх полічити, але навіть наймудріші віщуни не знали такого ліку, яким би можна було визначити кількість зібраних наконечників, їх було більше, ніж видимих зірок на небі.

Аріант сяяв від задоволення, хоч він і не зміг допевнитися точної кількості населення своєї країни, зате дізнався, що воно просто незлічене. Ось що головне, ось з чого треба радіти! Жоден володар у світі не мав стільки під своєю рукою люду.

На радощах Аріант розпорядився вилити з надісланих наконечників величезний котел, що було й зроблено. Коли його почали заповнювати водою, туди ввійшло три з половиною тисячі амфор рідини. Стінки котла були товщиною в шість пальців. Геродот бачив цю унікальну посудину на власні очі. Де вона стояла? Як свідчить родоначальник історичного землеопису, між річками Борисфеном і Гіпанісом, у місцевості під назвою Ексампей, де протікала невеличка річка з гірко-солоною водою (річка Мертвовід біля містечка Вознесенськ Миколаївської області).

Так якою ж була чисельність скіфського населення? Геродот не назвав точної цифри. "Чисельність скіфів , - писав він, - я не можу визначити точно..." Але нащадкам допоміг ...котел Аріанта. Відомі його місткість і товщина стінок, а також форма, яка могла бути тільки півсферою. Середня вага скіфського наконечника, з яких була вилита ця колосальна посудина, становила 10 грамів. Коритуючись Архімедовим способом обчислення сфер і куль, сучасні вчені визначили параметри легендарного котла - його діаметр мав становити 8 метрів 20 сантиметрів, а вага - пнад 122тонни.

Вже сучасні вчені обрахували чисельність наконечників - більше 12 мільйонів. Для порівняння зазначимо, що в Римі проживало близько мільйона осіб, за часів Богдана мельницького Україно налічувала 11 мільйонів, а Росія та Польща по 9"

Тож з найдавніших часів територія нашої країни була заселена

Біосфера

Під час вивчення теми "Біосфера" учням можна запропонувати цікавий тренінг, який допоможе сформувати цілісне уявлення про біосферу, її значення в географічній оболонці; розвивати навички логічного мислення шляхом виявлення закономірностей, установлення причинно-наслідкових зв'язків, що існують між різними явищами; збагачувати духовний світ учнів.

"Історія розвитку планети - історія людства"

 • - утворилася Земна куля.
 • - зявилися перші найпростіші живі організми в океані.

16.48 - черв'яки, раки, молюски. водорості.

17.00 - риби.

19.00 - рослини вийшли на суходіл.

21.36 - панування динозаврів, розвиток дерев.

23.20 - вимирання динозаврів, поява ссавців та квіткових рослин.

23.59.56 - народилася людина!!!

Отже людина (якщо всю історію існування планети Земля прийняти за 1 добу) живе на планеті 4 секунди!!! Вдумаймося. Тобто людство практично перебуває в ""ранньому дитинстві (людина - немовля), а тепер задумаймося над тим, а скільки ж людина (це немовлятко) встигла вже накоїти на планеті, скільки шкоди завдати природі. То ж чи виживе людина?

Прийом "Задумайся!!!"

Давайте поміркуємо, що ж природа дала за цей час людині і як людина віддячила їй за це. Робота з таблицею.

що природа дала людині

Що людина дала природі

1

Воду

Брудні, отруєні водойми

2

Грунт

Виснажені, забруднені, збіднілі грунти, сміттєзвалища

3

Повітря, атмосферу

Брудне повітря, кислотні дощі. парниковий ефект -потепління клімату

4

Ліс, рослини

Вирубані ліси

5

Тварини

Винищені, зниклі тварини

6

Корисні копалини

Кар'єри, шахти

7

Моря, гори. річки, озера

Забруднені, виснажені території

Можливі висновки.

 • Природа віками утверджує найголовнішу мудрість: ніщо в світі не переважить ціну життя.
 • Природа дала людині все для її життя.
 • Людина цим користуватися досі не навчилася, а тому поки що завдає природі тільки шкоду.
 • Це призводить до такого стану довкілля, що викликає велику кількість тяжких хвороб, зростання смертності людей, потепління клімату.
 • Чи довго ще природа зможе терпіти таке нахабство людини?

"Ми навчилися літати в повітрі, як птахи.

Ми вже навчилися плавати під водою як риби.

Нам ще залишилося навчитися жити на Землі як люди! Бернанд Шоо

Діаграма Вена «Порівняння складових частин біосфери»

Комбінування різноманітних джерел інформації дає змогу інтенсифікувати процес навчання, покращити його результативність.

Гра "Корисне - не корисне" (наведіть приклади)

Діяльність людини

корисна не корисна

"Мірофон". Що сталося , якби...

Канада. 10 клас.

Випереджаюче завдання учням: підготувати повідомлення про українську діаспору в Канаді «Вони викликають особливу повагу».

Багато українців проживають за кордоном. Хтось поїхав за куском хліба. А когось так доля розпорядилася, що змушені жити далеко від рідної України. Але ті з них, які зберігають і передають своїм дітям рідну мову, традиції, культуру, любов до Батьківщини. викликають особливу повагу. Канада - багатонаціональна держава, країна іммігрантів, населення якої складають представники понад 80-ти націй .До Канади свого часу приїхало багато переселенців з України. Масове переселення українців до Канади почалося наприкінці ХІХ ст. . Першими українськими емігрантами в Канаді вважають Івана Пилипіва та Василя Єленяка з села Небилів, що на Галичині, які в 1892р. заснували перше українське поселення в місцевості Една-Стар (провінція Альберта). Українцям дозволялося селитися компактно, поряд зі своїми співвітчизниками. Канадський уряд виділяв переселенцям земельні ділянки площею 65 га, на яких вони відтворювали «Україну в мініатюрі» з її високою землеробською культурою. На початку міграції переважали неписьменні селяни. Нині в Канаді проживає понад 1млн українців та їхніх нащадків. Канадці українського походження в чужому краю зуміли зберегти і розвинути мову, звичаї, літературу, театр, музичне, образотворче, прикладне мистецтво. Українською мовою видається багато газет, журналів, книжок, ведеться теле- і радіомовлення. Україністику викладають у 12-ти канадських університетах. У пяти провінціях викладається українська мова. У Канаді встановлено пам'ятники київському князю Володимиру, Маркіяну Шашкевичу, Тарасу Шевченку, Лесі Українці, Василю Стефанику, Івану Франку, жертвам голодомору 1933 року, на пам'ять про жертви Чорнобильської трагедії посаджено дуб, символом української громади в Канаді стала величезна 20-метрова писанка у Венгревілі.

Українська громада має великий вплив на соціально-економічне та культурне життя країни. Поетичні твори Григорія Жученка (псевдонім -Яр Славутич), в яких звучить дух ностальгії, любові до України, до її краси і просторів, перекладено англійською, французькою, німецькою, угорською, італійською польською, білоруською, російською мовами. Високий соціально-економічний та інтелектуальний статус українців у Канаді, їхню працьовитість підтверджують повага до них їнших народів Канади. Від'їжджаючи, емігранти брали із собою грудочку землі, насіння чорнобривців, українські вишиванки і Шевченків «Кобзар.».Ці люди ніколи не забувають землю, де народилися чи де народилися їхні батьки, діди і прадіди.

Підготував учень 10 класу Киченко Ігор.

Дане повідомлення підкреслює роль української діаспори в Канаді, ознайомлює з життям українських емігрантів - письменників;розвиває пізнавальний інтерес до самостійного пошуку інформації, формує вміння виступати з усними повідомленнями; виховує почуття патріотизму, національної гідності.

Тема уроку. Паливно-енергетичний комплекс України

Етап уроку: рефлексія

Метод полілогу.

Основна ідея: нам такі технології під силу впроваджувати в економіку держави.

Щороку на полях України спалюється близько 25 мільйонів тон соломи. У Данії діє 10 тисяч теплоенергетичних установок, які працюють на соломі. Якими шляхами цей досвід можна запровадити в Україні?

Сучасна політична карта світу, 10 клас.

Урок -дискусія "Чи знайдеться для нас місце в Європейському домі?"

Основна ідея: Формування небайдужості до майбутнього України.

-"Чи знайдеться для нас місце в Європейському домі?

-Чи зможе Україна з усіма своїми проблемами стати повноправним

членом цього елітарного клубу?

-Які кроки доведеться зробити, з якими проблемами зіткнутися?"

- Чи згодні ви зі словами "Найкраща політика- це економічна співпраця." Аргументуйте свої думки.

Економічна і соціальна географія світу.10 клас.

КРУГЛИЙ СТІЛ. "Інтелектуальний ресурс нації - основа стратегічного розвитку України".

Основна ідея: в його основі лежить принцип колективного обговорення проблеми. Цей метод цікавий, подобається учням, дає можливість вирішувати навіть досить складні проблеми.

1.Де і як шукати шляхи для об'єднання зусиль державних установ і наукових закладів заради того, щоб технологічний рух у країні був усвідомленим, активним, системним.

2. В Україні настав час заробляти гроші на інтелекті, знаннях, на наукових дослідженнях, як це цивілізовано роблять у всіх європейських країнах. Деякі наші наукові організації це вже успішно втілюють. Чому ж на світовому ринку Україна представлена переважно сировинними товарами? В чому ми помиляємося?

3. Сьогодні необхідно обговорити механізми здійснення таких операцій, накопичені проблеми і намітити тактичний і стратегічний шляхи для досягнення мети: перетворення інтелектуального капіталу на комерційну продукцію. Саме це є важливою складовою інноваційого процесу. Настав час гідно представити наш інтелект на ринку. Які ваші думки щодо цих намірів?

4.Ми зобов'язані рухати свою економіку новим, іншим,шляхом, за рахунок одного лише добування сировини далі жити вже не можна. Україна має надзвичайно сприятливі стартові умови: талановитий народ, величезний науково-технічний потенціал. Ви вірите в наш успіх? Аргументуйте свої міркування.

2.2. Матеріали ЗМІ як засіб забезпечення мобільності в освіті

Збирай факти! З них розвивається думка.

Ж. Дюдюн.

ХХІ століття - століття нових інформаційних технологій. Людство щоденно отримує велику кількість інформації, яка створює навколо кожного з нас особливе інформаційне поле, під впливом якого відбувається формування соціальних, духовних, інтелектуальних цінностей й інтересів. У такій ситуації виникає необхідність цілеспрямованої роботи вчителя щодо навчання учнів орієнтуватися в потоці інформації, відбору необхідної, найбільш цінної інформації. На уроках географії використивую словесні, наочні, репродуктивні, дослідницькі, евристичні, ігрові методи роботи з інформацією. Серед форм навчальної роботи - семінарські, практичні заняття, нестандартні уроки. Основними принципами здійснення такої роботи є принцип розвитку особистості, науковості, систематичності, доступності.

Чинниками, що сприяють вихованню патріотизму шкільної молоді шляхом використання ЗМІ на уроках географії є:

 • наукова вірогідність і обгрунтованість матеріалу;
 • зв'язок з життям;
 • нове в науці, техніці, економіці і політиці;
 • висування гіпотез, постановка проблем, що хвилюють суспільство;
 • показ подвигу;
 • виявлення піднесеного, цікавого, незвичайного в природних явищ. Більш повне і змістовне сприйняття будить емоційну пам'ять.

Виховні можливості ЗМІ містяться як у змісті матеріалу, так і в способах його передачі учням: у системі різноманітних форм і прийомів роботи, організації пізнавальної діяльності школярів.

Роботу вчителя в цьому напрямі полегшує використання наступних прийомів організації пізнавальної діяльності школярів: рольова гра "Редколегія," що передбачає роботу над створенням текстів різних видів і жанрів; ситуативні ігри "Біржа праці", "Теленовини," "Репортаж з місця подій," "Реклама." "Мікрофон", "Телеміст", "Репортаж з місця подій", "Інтервю з героями подій", дискусія, проведення самостійних досліджень, написання есе, віршів, сенкенів з теми тощо.

Досить цікавими є презентація медіа-освітніх проектів, здійснення їх порівняльного аналізу з метою виявлення найбільш перспективних моделей і напрямів для реалізації поставленої проблеми в сучасних умовах.

2.3. Проектні технології і стимулювання інтересу в учнів до знань

Перевагою уроків-проектів є використання активних методів навчання. Такий урок може бути призначений як для групової, так і для індивідуальної роботи. Виконуючи проект, учень учиться критично мислити, розв´язувати складні проблеми, зважувати альтернативні думки, самостійно ухвалювати продумані рішення, реалізовувати їх, активно використавувати можливості комп´ютера та різноманітні інформаційні ресурси.

Проектні технології як засіб формування життєвих компетенцій

Основну мету проекту вбачаю в підготовці учнів до самостійного засвоєння матеріалу, формування і розвитку вміння вести пошукову і дослідницьку роботу, обробляти, зберігати текстову і графічну інформацію, аналізувати її, передавати, порівнювати і на основі порівняння синтезувати новий інформаційний продукт.

У ході реалізації проекту учні отримують більш широкі, грунтоні знання з теми, що вивчається, отримують навички практичної діяльності, які стануть в нагоді в подальшому житті. Реалізація проекту викликає в учнів зацікавленість, прагнення дізнатися більше, надає можливість проявити себе. Перед учнями ставлю завдання зібрати якомога більше відомостей про економіко-географічні особливості обєкту дослідження, а саме: статті, повідомлення, фотографії, малюнки, географічні карти тощо.

Результатом роботи групи є творчий звіт - презентація зібраних матеріалів. У процесі захисту презентацій учні вчаться представляти результати своєї роботи, усвіломлюють, що за кожним завданням, проблемою можуть існувати декілька точок зору, декілька варіатнтів розв´язання поставлених завдань. Дитина вчиться зіставляти, порівнювати, приймати інші точки зору.

Тема . Географія світового господарства. 10 клас.

Медіаконтекст. Тема в пресі та Інтернеті. Підготував Болюбах Юрій

"Як зробити вітчизняний аграрний сектор "локомотивом " української економіки"

Чому я вибрав саме цю тему.

Перш за все, вона мені близька і зрозуміла. Хліборобська Україна з її працьовитим селом протягом тривалого часу була житницею Європи. Я проживаю в селі. Мої родичі з діда -прадіда працювали на землі. Цікавлюся сільським господарством, історією мого села, мені не байдуже його майбутнє. Люблю історію, географію, економіку і право. Одним словом аграрна тематика гармонує з моїми особистісними вподобаннями та життєвим вибором в майбутньому.

По-друге, ця тема на сьогодні дуже актуальна. Зменшення голоду та жебрацтва було названо на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН в 2000 році однією з восьми цілей третього тисячоліття.

Україна може зробити чималий внесок у розв´язання світової проблеми продовольчої безпеки. Для цього в неї є багатовіковий досвід роботи на землі. Нашу державу по праву називають тріумфатором світової аграрної історії, що має успадковані від своїх предків ще з часів трипільської епохи традиції хліборобів. У 1768-1770 роках, подорожуючи Центральною та Східною Європою, англійський дипломат Джозеф Маршалл у "Книзі мандрів" писав про Україну та українців: "Сучасне населення України - це цивілізований народ, найкращі хлібороби в Російській імперії", а сама Україна є "найбагатшою її провінцією", при чому не тільки "завдяки щедрій природі, родючості грунту, але й завдяки гарному господарюванню її населення... Я не зустрічав жодної країни, яка була б схожа на найкращі провінції Англії".

Згадаймо соціально-економічні перетворення в Україні в другій половині 19 століття. Скасування кріпосного права. Розвиток промислового виробництва. Сільське господарство втягувалося в ринкові відносини. Формувався новий зростаючий прошарок підприємливих селян та певної частини поміщиків, що зуміли пристосуватися до нових економічних умов (Семиренки, Яхненки, Терещенки та інші). У Наддніпрянській Україні розвивалося потужне цукрове виробництво швидше, ніж у західноєвропейсьеих країнах. Зрстала роль України як "європейскої житниці". Ці зміни свідчили про величезні потенційні можливості України в сфері сільгоспвиробництва, яке могло стати основою процвітання як села так і всієї України. Однак ці можливості не були повністю використані. Значна частина селян бідувала, змушена вирушати на пошуки кращої долі до Америки, в малозаселені окраїни Російської імперії. Там відтворювали "Україну в мініатюрі" з її високою землеробською культурою.

В період фінансової кризи початку ХХІ століття в Україні велике навантаження лягло на сільське господарство. Частка продукції с/г в ВВП нашої держави становить близько 20%, до бюджету країни з підприємств АПК надходить до 25 млрд. доларів США, один працюючий в сільському господрстві створює додаткових 11 робочих місць. Змінилися свідомість та менталітет українського селянина, він прагне бути вільним і незалежним. Це важливий чинник на шляху успішного розвитку.

Однак в житті далеко не завжди так просто, існує багато проблем. Це й спонукало мене до дослідження можливих шляхів перетворення вітчизняного аграрного сектору в "локомотив" української економіи. Джерелом дослідження я обрав публікації гзети "Урядовий кур´єр", зокрема під рубрикою "АПК: час перемін", як правило авторами їх є вчені-аграрії, практики, державні службовці, журналісти. Саме в в цих матеріалах я зміг виділити оптимальні підходи щодо суті проблем АПК України та шляхів їх вирішення

В процесі роботи над медіаконтекстом я окреслив коло досліджуваних питань та відповідних газетних публікацій. Сюди ввійшли:

- шляхи зниження собівартості агроподукції як шлях до зменшення ціни на продукти харчування, забезпечення їх доступності та якості;

- технічне і технологічне переоснащення агропідприємств;

- роль аграрної науки у формуванні ланцюга ""селекціонр-виробник-

переробник";

 • шляхи убезпечення сільгоспвиробника від збитків та банкрутства;
 • бюджетна мотивація агробізнесу, можливість отримання доступних кредитів, формування ринків збуту виробленої продукції, забезпечення прибутковості сільгоспідприємств, становлення агрострахування. формування кластерної форми господарювання сільських громад.

Гострою в українському суспільстві є питання збереження родючості грунтів та проведення земельної реформи, одні чекають з нетерпінням зняття мораторію на продаж землі, інші категорично не сприймають такого рішення. Моя особиста думка: селянин без землі - меншовартісний селянин. Добре було б якби можновладці прислухались до психологів, які радять владі в цій ситуації задіяти механізм компенсації.

Взагалі, хоч сучаснаУкраїна - країна ринкової економіки, але роль держави в формуванні аграрної політики має бути пріоритетною. Цьому нас вчить історія. Наприклад, коли в 1929 році США повністю поклалися на ринкові відносини, це призвело до глибокої кризи. Сьогодні уряди передових країн світу з великою увагою ставляться до агропромислового сектору своїх економік.

Важливим чинником є також згуртованість і активність громади, довіра між її членами та довіра до влади. Професіоналізм, чесність, порядність будуть найбільш самодостатніми в третьому тисячолітті і нам це треба мати на увазі на шляху перетворення вітчизняного агросектору в "локомотив" української економіки.

Населення світу. 10 клас.

Географічно-мовне турне "Поліглот."

Фольклор різних народів загалом доносить до слухача ті самі думки, але часто виражає їх різними словами. Давайте заповнимо таблицю. Я називатиму прислів´я різних народів, а ви згадайте наші аналоги.

Народ

Прислів´я

Українські аналоги

1

англійці

"Птах у руці

вартий двох у кущах"

"Краще синиця в руці,

ніж журавель у небі"

2

іспанці

"Той хто не падає,

не встає"

"Не помиляється той,

хто нічого не робить"

3

німці

"Допоможи собі сам,

ото тобі й буде допомога"

"Бога взивай,

а сам рук докдадай"

4

французи

"Хто розбиває склянки,

той і платить"

"Сам заварив кашу,

сам і печися нею"

5

англійці

"Хто хоче їсти яйця, має

примиритися з кудкудаканням"

"Любиш поганяти,

люби й коня годувати"

Природні ресурси. 10 клас .

"Коло ідей "Прогрес не можна зупинити, але його можна впорядкувати. Ваші ідеї."

Охорона природи...Ці слова все частіше ми чуємо в наші дні. Відкриєш газету - неодмінно зустрінеш тривожну статтю або нарис. Включиш радіо чи телевізор - і знову чуєш про охорону навколишнього середовища, екологію. Особливих змін зазнає довкілля під впливом техногенних факторів. Прогрес не можна зупинити, але його можна впорядкувати. В ХХІ столітті людство чекає крім енергетичної та продовольчої проблеми, проблема водозабезпечення: не тільки кількісна води, а й якісна.

Процес розгляду ідей з багатьох точок зору (відповідно до їх змістових звязків) та порівняння їх з іншими ідеями. Учень висловлює своїми словами певну інформацію. Він стає власником ідеї, коли висловлює її своїми словами. відбувається обмін думками в атмосфері демократичності, в якій проявляється різноманіття поглядів, приймаються правильні рішення.

2.4. Технологія педагогічної взаємодії на всіх етапах уроку географії

Урок : Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

10 клас

Передмова до уроку

Урок є частиною теми "Країни Західної та Центральної Європи". Визначаючи цілі уроку, зосередила увагу на формуванні системи знань про економіко-географічні особливості В.Британії, розвитку навичок роботи з джерелами географічної інформації, формуванню активної життєвої позиції, виховувати патріотизм та національну та інтернаціональну самосвідомість учнівської молоді. Для реалізації цих завдань на уроці використала добірку випереджаючих завдань. І хоч за змістом вони відносяться до минулих століть, проте їх вплив на формування світогляду старшокласників може бути значний. Свого часу Д. Дьюі у праці "Психологія і педагогіка мислення"з цього приводу писав, що окремі об'єкти, віддалені від людини в часі і просторі, можуть утворювати оточуюче середовище, що значно більшою мірою впливати на неї, ніж деякі інші об'єкти. Особисто мені хотілося передати моїм вихованцям через зміст цих повідомлень духовні надбання шотландців, анлійців, українців, що вироблялися століттями як потенційну силу для їхнього саморозвитку.

Самостійна робота учнів з підручником, географічними картами, дешифрованим текстом сприяла розвитку вмінь співпраці в колективі, в групі. На етапі закріплення була організована робота з тестами, що допомогло учням в самооцінці своїх очікувань. Така структура методичних прийомів дала змогу організувати не лише репродуктивну навчальну діяльність школярів, а й розвитку вмінь аналізувати, синтезувати, використовувати в практичній діяльності набуті знання та вміння.

На цьому уроці прагнула реалізувати свої погляди на роль шкільної географічної освіти, зокрема формувати життєво компетентну, творчу та активну особистість. Творчість є важливою складовою особистісного щастя, професійного успіху. Творчі люди постійно рухаються вперед, будують, створюють, стають лідерами в колективі, бо знають, як розв'язувати проблеми, заряджати енергією інших. Колись прочитала близькі і зрозумілі мені слова німецького психолога Є Фромма: "Творчість - це здатність дивуватися і пізнавати..., здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду." Переконана, творчість необхідно розвивати. Таке середовище прагнула створити на цьому уроці. Над цим працюю на уроках географії. Звідси актуальність проблеми, над якою працюю: "Формування патріотичних почуттів школярів на засадах національних та загальнолюдських цінностей." У реалізації цього бажання мені слугують сучасні педагогічні технології розвивального, особистісно орієнтованого навчання. Наснаги додає використання елементів педагогічної спадщини Олександра Антоновича Захаренка. Зокрема його прагнення вселити дух високої відповідальностіза навчання т виховання дітей, нсповнити шкільне життя атмосферою творчої праці, цікавими захоплюючими справами, шляхетністю та відповідальністю вчителя.

Тема уроку. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. 10 клас.

Мета уроку: поглиблювати знання учнів про країни Європи. Розкрити особливості економіко - географічного положення Великої Британії, його вплив на розвиток країни; природо-ресурсний та трудовий потенціал; з'ясувати характерні риси розвитку економіки Великої Британії як постіндустріальної держави; значення економічних зв'язків з Україною, їх проблеми та перспективи.

Розвивальна мета: формувати громадянську позицію школярів, почуття відповідальності за спільне майбутнє та відчуття європейського громадянства, усвідомлення власної ролі й значення в житті суспільства. Удосконалювати вміння учнів визначати головне, істотне в темі уроку, аналізувати фактори , що впливають на економіко-географічний розвиток країни. Розвивати навички роботи з графіками, діаграмами, статистичними матеріалами, географічними картами і на їх основі створювати новий освітній продукт. Розширювати пізнавальний інтерес до самостійного пошуку інформації, вміння висловлювати власні думки, переконання, вести дискусію, обгрунтовувати та відстоювати власні судження. Формувати вміння плідної співпраці в групі, колективі, розвивати комунікативні та творчі навички навчальної діяльності, навички логічного мислення шляхом виявлення закономірностей у соціальних та економічних процесах, встановлення причинно-наслідкових зв'язків і залежностей, що існують між різними явищами.

Виховна мета: виховувати повагу до національних надбань європейських народів; збагачувати внутрішній духовний світ учнів; формувати активну життєву позицію; впроваджувати елементи педагогічної співпраці, що формуються на принципах самоконтролю, взаємоконтролю й самооцінки; виховувати патріотизм, національну самосвідомість.

Тип уроку: вивчення й первинне закріплення нових знань.

Основне питання уроку: економіко-географічні особливості В. Британії

Очікувані результати уроку:

 • учні зможуть пояснити основні економіко-географічні особливості В. Британії,
 • назвати галузі міжнародної спеціалізації, показати на карті великі промислові центри, зони спеціалізації сільського господарства, продемонструвати вміння аналізувати різні джерела георафічної інформації;
 • висловлювати власний погляд на фактори високого рівня економічного розвитку В. Британії та можливості їх використання для побудови постіндустріального суспільства в Україні.

Обладнання уроку: політична карта світу, політична карта Європи, економічна карта Євразії, таблиця "Велика Британія", атласи, опорний конспект.

Дидактична модель: колективне дослідження з елементами комунікації

Хід уроку

Епіграф: "Правильно використав час той, хто пізнав, чого треба уникати і чого домагатися". Г. Сковорода

 • Організаційно-мотиваційний етап. Формулювання теми, мети, очікуваних результатів уроку. Свого часу Міхей Емінеску писав: "Навчитись думати можна лише міркуючи самостійно". Українська народна мудрість мовить: "Найкраща витрата часу - це праця". Сподіваюся, ми матимемо можливість на сьогоднішньому уроці отримати задоволення своїх потреб і від самостійного мислення і від праці, відкриємо для себе багато цікавого і корисного.Для початку пропоную попрацювати з деформованим текстом: "нове, неймовірного, покоління, світ, до, яке, ви, змінить, нове. " (Ви нове покоління, яке до неймовірного змінить світ).
 • Країна, яку ми будемо вивчати дійсно дуже цікава. Прийом "Броунівський рух." На партах в учнів є конверти з набором словосполучень, учні вибирають ті, що стосуються В. Британії: королева морів, батьківщина паровозів, колишня майстерня Європи, батьківщина футболу, баскетболу, тенісу, В. Шекспір, Д. Кук, Р. Скотт, Ф. Дрейк, Д. Лівінгстон, І.Ньютон, батьківщина метрополітену.

3. Прийом "Мої очікування від вивчення теми уроку." Учні розміщують на "дереві очікувань"власні очікування:

- Здійснити заочну морську мандрівку біля берегів В. Британії;

- Попрацювати в парах з картою;

- Самостійно складати цікаві схеми;

- Більше дізнатися про В.Британію;

- Знайти в В.Британії щось таке корисне, що можна запозичити

для подолання економічних труднощів в Україні.

4. Прийом "Здивуй." Випереджаючі завдання

Готуючись до уроку, ви працювали групами, підбирали матеріали, що пов'язують Україну і Велику Британію, нас - українців і британців. запрошую до слова представників груп.

Сліпченко Віктор. В складі експедиції Роберта Скотта до Південного полюсу в 1911 році був українець Антон Омельченко, уродженець села Батьки на Полтавщині. У своєму щоденнику Скотт пише про відповідальність і працелюбність коняра Антона. Від англійського короля Омельченко отримав медаль Георга V, а від британського уряду - персональну пенсію. Помер Антон Омельченко в себе на батьківщині в 1932 році. Пенсія від британського уряду справно надходила аж до 1937року.

Вітчизняні дослідники Антарктиди запропонували назвати на честь Антона Омельченка протоку між островами поблизу української науково-дослідної станції імені Академіка Вернадського.

Бондаренко Наталя. Наприкінці ХІХст., початку ХХ ст. власницею понад 3000десятин землі в селі Сунки була княгиня Наталія Григорівна Яшвіль. Дівоче прізвище Філіпсон. Стараннями цієї енергійної жінки занедбаний маєток невдовзі перетворився в зразковий - з виноградниками, фруктовими садами, великим, приведеним в порядок, лісовим господарством. В 1908 році в селі збудована земська двокласна школа. При школі селянські діти навчались різних ремесел, княгиня влаштувала майстерню художньої вишивки. Найліпші вироби майстринь побували в Європі. Це шитво нагородили Малою медаллю на виставці в Парижі, срібною медаллю на виставці 1909 року в Києві. Премією були увінчані творці вишивок і в Перербурзі на Другій всеросійській виставці (1913р.). Збереглася грамота вишуканого мистецького виконання, яку виготовив український графік Георгій Нарбут. Вона засвідчує , що селянки здобули поважну "бронзу" за зразки вишивального мистецтва. Автором багатьох візерунків була сама княгиня Яшвіль. Наталія Григорівна дбала, щоб майстри народного мистецтва не зійшли на манівці, а працювали по-науковому, в народному ключі. Ця беручка і невтомна жінка ніколи не знала спочину. Мешкаючи здебільшого в Сунках, так би мовити на відшибі, вона встигала скрізь: і вдома, і в Києві, і за кордоном. Її стараннями два поверхи новозбудованого міського музею Києва стали тимчасовим притулком народних скарбів зі всієї України. Кожна виставка в ньому неодмінно визначала сунківські вироби, а надто кераміку маєтку Яшвіль, "за характерний український стиль." Людина багатогранна, талановита, обдарована, сенс свого життя бачила в служінні іншим, в занятті улюбленою справою.В часи життєвих випробувань вона зігрівала та підтримувала інших людей, не даючи нікому втратити віру в себе і в життя. Скількох людей вона врятувала, скількох зігріла і допомогла вистояти. Надзвичайно вольова, з високим почуттям обов´язку і відповідальності. Який би період її життя ми не взяли, вона завжди в центрі уваги, в вирі подій, здатна на самопожертву.

Шотландка за походженням, вона сприйняла українську культуру і багато зробила для її розвитку, популяризації та збереження. Її хутір, що в чотирьох верствах від маєтку був, без перебільшення, куточком раю: суцільний сад з двома ставками: в одному з них плескалися карасі, в іншому було приємно купатися, дно його було вимощене дубом. Ошатний будиночок чимось нагадував куточок її далекої прабатьківщини - Англії.І, напевно, найвищу оцінку цій особистості дав художник Михайло Нестеров, який писав у листі до дружини в 1926 році: "Читала ли ти "Записки Е. Дашковой"? Я сейчас с огромним удовольствием читаю их. Умная дама и чем-то напоминает другую умную даму, Наталью Григорьевну. Люблю я такую породу людей, особенно женщин подобного сорта."

Ковбаса Олександр

"А Борнц усе-таки поет народний і великий."

Роберт Бернс (1759-1796) - народний поет Шотландії. Він писав талановиті сюжетно-тематичні поеми, наприклад, "Тем О´Шетнер", блискучі сатирічні вірші, серед яких: "Святий ярмарок", "Дияволові", "Молитва святенника Віллі" та інші. Проте Бернс найбільше відомий завдяки своїм пісням, особливо таким, як "За давню дружбу", "Через житній лан", "Чесна бідність". Багато поетичних рядків Бернса стали загальновживаними виразами. Поет помер у 37 років. Далася в знаки тяжка праця на фермі.

У передмові до "Кобзаря" Тарас Шевченко писав: "А Борнц усе - таки поет народний і великий". Він, вочевидь, глибоко відчував свою внутрішню спорідненість із Бернсом, схожість особистої долі: обидва - селянські сини, обидва - самоуки, обидва добре усвідомлювали своє велике покликання, а, видавши свої перші книжки (Шевченко в 26 літ, Бернс - у 27), відразу стали улюбленими націанальними поетами, близькими, зрозумілими своїм народом, і водночас глибинно-невичерпними. І Бернс, і Шевченко вільно почувалися і по праву були шановані в найвищих колах суспільства. Так само схожими були своїм колоніальним становищем і волелюбними прагненнями історичні шляхи та долі України та Шотландії. Тож у 1847 року Тарас Шевченко, відстоюючи своє право писати рідною мовою, і зіслався на приклад Бернса, який творив рідною мовою, а не загальноприйнятою тоді англійською.

Роберт Бернс і чарує, і дивує, і навчає своїм щирим словом.

Зачитаю декілька його поезій,які пройняті глибоким патріотизмом, шаною до історичної пам'яті, в них звучить мотив любові до отчого дому, до рідного краю, до Батьківщини. Його думки відчутні і доступні і для нас - молодих українців.

Брюс веде нас в бій під Беннокберн

Братія, тісніше стрій!

Нас водив Уоллес у бій!

Нам в землі лежати цій

Чи перемогти!-

Долі злої не минуть-

Едвард з військом вийшов в путь:

Нам вони одне несуть-

Рабства ланцюги,-

Той, хто може утекти

З поля бою, щоб спастись,

Хай покине ці ряди

Й зараз згине геть!-

Хай залишаться в строю

Ті, хто з честю вмре в бою

За Шотландію свою

Мужньо, як герой!

Не здолає нас теран!

Волю збережем синам!

Навіть за ціну життя

Доб´ємось свого!-

Гіршої нема біди,

Як рабом нещасним жить!

Ми йдемо, щоб ізнайти

Волю всим чи смерть!

1793р. Переклад - 2008

Цей вірш став, по суті, національним гімном шотландців.

Знайшлись такі, що продались

Забудь, Шотландіє моя,

Свою звитяжну славу,

Забудь навіть своє ім´я,

Вшановане по праву:

Де Сарк тече собі в пісках,

Де Твід біжить проворно,-

Тепер провінція глуха

Англійської корони!

Ми крізь такі тяжку віки

Пройшли, росли державно,

А нас підступно продали

Негідники при владі.

Чого мечі не спромоглись,-

Те золото зуміло:

Вони ж не тільки продались,

А нас похоронили!

Як я жалію, що в бою

Не впав, коли Уоллес

Могутній наш і Роберт Брюс

За рідний край боролись!

А ще,- аж до останніх днів,-

Мерзотників продажних-

Тих, що знедолили своїх,-

Я буду проклинати!

1792р. Переклад 2008

Творчість Бернса, пройнята глибоким патріотизмом, шаною до історичного минулого рідної землі близька і українцям, її вивчають в Україні і школярі, і студенти як англійською так і українською мовами.

Білоконь Вадим. Англієць за одну годину розмови не робить жодного жесту; фіни - 1жест; італійці - 80; французи - 120; мексиканці - 180.

Учитель. Від себе доповню , що діаграми Венна, які ми будуємо на уроках географії з метою перевірки логічної правильності понять,їх множин за допомогою кіл, що перетинаються, теж мають англійське коріння. Введені вони наприкінці ХІХст. англійським логіком Джоном Венном (1834-1923).

ІІ. Активізація опорних знань.

1. Метод евристичної бесіди. Перш. ніж поринути у наукові пошуки, давайте

згадаємо:

- основні типи країн за рівнем економічного розвитку;

- покажіть на карті Європи постіндустріальні країни, за якими ознаками їх виділяють?

- що дозволило цим країнам стати провідними індустріальними країнами

світу?

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу.

Ми добре справилися з поставленими завданнями, тож переходимо до наступного етапу уроку, колективного дослідження економіко-географічних особливостей Великої Британії за типовим планом характеристики країни(типові плани є на учнівських партах). зверніть увагу! Після опанування навчального матеріалу з теми "Велика Британія" ви маєте скласти опорний конспект-шпаргалку "Королева морів," використовуючи для цього ключові слова по темі уроку, що перелічені в підручникуна сторінці 130.

1. Робота з підручником: зачитати економіко-географічні особливості Великої Британії як постіндустріальної держави.

2. Робота в групах. Кожна група має картки, на які питання має підготувати відповіді (згідно плану характеристики країни) та джерела інформації (карти атласу, таблиці в підручнику). Для роботи в групах відводиться 7 хвилин, для представлення відповіді -3 хвилини. Працюючи над цим завданням в учнів формується не лише словесно-логічне мислення, а й образне на основі використання наочності та що полегшується процес навчання.

3.Презентація результатів виконаної роботи: усні повідомлення учнів

4.Прийом "Прийменникова Англія" (словесний образ країни): морська; найстаріша промисловість; світова майстерня; сучасна; міська; однонаціональна; християнська; економічно розвинена; постіндустріальна; самобутня.

ІV. Робота над тестами. Самооцінка своєї роботи на уроці.

1. Площа Великої Британії становить (тис. км²):

а) 244,1; б) 357,04; в)551,6; г) 603,7.

2. Найбільш гористою частиною Британських островівє:

а)Англія; б) Ірландія; в) Шотландія; г) Уельс.

3. "Старіння нації" у Великій Британії повяззане з:

а) високою густотою населення; б) високим рівнем урбанізації;

в) низьким природним приросом населення;

г) високим рівнем зайнятості населення.

4. Населення Великої Британії становить (млн.чол):

а) 58; б)62; в)82; г) 123.

5. Велика Британія забезпечена власними природними ресурсами:

а) добре; б) погано; в) достатньо.

6. На сферу послуг в структурі господарства В.Британії припадає:

а) 73%; б) 25%; в) 43%; г) 2%

7. Зміщення розміщення підприємств чорної металургії в морські порти

зумовлено:

а)така географія збереглася з епохи помислового перевороту;

б) орієнтацією на імпортну сировину;

в) орієнтацією на висококваліфіковану робочу силу;

г) досягненнями в науці і техніці.

8. Головна сільськогосподарська культура Великої британії:

а) цукрові буряки; б) картопля; в) пшениця; г) рис.

9. Закінчити речення: Провідні галузі господарства В. Британії - це...

10. Встановити відповідність:

1. Джеймс Кук; А.Геніальний письменник, автор відомих у світовій

літературі трагедій "Ромео і Джульєта, " "Отелло"

2. Роберт Скотт; Б. Видатний фізик і математик, який відкрив закон

всесвітнього тяжіння і пояснив рух планет.

3. Вільям Шекспір;В. Видатний мандрівник, що здійснив у ХVІІІст. 3

навколосвітні подорожі.

4.Ісаак Ньютон; Г. Дослідник Антарктиди на початку ХХст, підкоривач

Південного полюсу, в складі його експедиції був

українець Антон Омельченко.

V. Прийом "Робимо висновок." Що варто, на вашу думку, запозичити

Україні у В. Британії для покращення соціально-економічної ситуації в

нашій країні? Цінувати і берегти природні скарби своєї країни.

VІ. Виставлення оцінок .

VІІ. Домашнє завдання. Опрацювати текст (с.124-130) у підручнику "Велика Британія," придумати питання, що починаються зі слів: що? де? коли? чому? який?; скласти діаграму Венна "Порівняльна характеристика

В.Британії, Франції та Німеччини."

Діаграма Венна будується на двох або більше великих колах, які частково накладаються одне на одне так, що посередині утворюється спільний простір. вона мложе бути використана для протиставлення ідей та щоб показати, як вони збігаються. Для вікової групи учнів 10 класу цей прийом є цікавим.

Заключне слово вчителя. Ось і добіг до кінця наш урок. Дякую за співпрацю, цікаву і корисну для вас і для мене.

Додатки до уроку

Сторінка для допитливих

Лондон, який був заснований римлянами ще на початку нашої ери, нині - нині велики фінансовий і культурний центр світу. Йоговсесвтньо відомі туристичні оюєкти: Тауер - замак-фортеця ХІ ст., Букінгемський палац - головна резиденція англійських королів, годинник Біг-бен, музей мадам Тюссо, де представлено воскові фігури знаменитих людей світу.

Лондон значний за площею, але зовсім невисокий. Багато районів, кварталів і навіть вулиць Лондона настільки несхожі між собою, що здається, ніби вони належать до різних місм, різних країн і різних епох. Тут є своєрідні квартали правосуддя та фінансів, майдани мітингів і демонстрацій, провулки редакцій найбільших газет країни тощо.

Лондон - перше велике місто, що зіткнулося з проблемою забруднення атмосфри. ще в 1276 р. король Едуард І заборонив під страхом смері спалювання вугілля. А вже в ХХ с. використання цього палива призвело до виникнення сумнозвісного лондонського смогу. Але за останні роки, коли були освоєні поклади газу на шельфі Північного моря, образна назва Великої Бритаії - "туманний Альбіон" уже має під собою менше підстав. Тепер викидів твердих часток від спалювання вугілля більше немає, а отже, зникли з ними і ядра конденсації для тумаів.

Шотландія - складова частина Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Проте політичний статус Шотландії в цій назві не відмічений. Хочо Шотландія ніколи не була ні автономією, ні федеральною одиницею Великої Вританії і більше не є королівством, це не просто географічний або адміністративний район. Шотландію можна розглядати як окрему країну. Шотландці відсоюють свою національну самобутність і зберігають багато інститутів, яих немає в Англії та інших англомовних країнх. Вони мають свою столицю Едінгбург, свою церкву, закони і суди, свої банки і банкнот.

Примітка. Наведені приклади не всі використовуються на даному уроці. Відбір - на розсуд вчителя. (З досвіду роботи декількох років).

ІІІ. Шляхи поліпшення якості освіти в процесі формування географічнихкомпетенцій школярів

Якість освіти у найширшому розумінні цього слова є основою якості життя як окремої людини так і всього суспільства. Дієвим засобом поліпшення якості європейські країни визначають компетентнісний підхід до навчання і виховання школярів.

Географія, що має великий освітній і виховний потенціал, має всі підстави зайняти чільне місце в процесі формування життєвих компетенцій випускника середньої школи, який би відповідав вимогам сьогодення.

Для цього його треба навчити здатності вбирати імпульси соціального середовища, в якому він перебуває, відчувати дух епохи в світовому виміріі, вміти пояснювати суперечливості. Зайве нагадувати й про те, що молода людина має вийти зі стін рідної школи на такий рівень особистості, яка не поверхово знайома з законами розвитку природи і суспільства, а з достатнім їх розумінням, а також розумінням національних і світоввих надбань людства. Такого випускника чекає світ об'єднаної Європи ХХІ століття. Тож маємо навчати дітей за шкалою цінностей, яка б відповідала єдиним європейським стандартам. Причому не денаціоналізованим - національна складова обов'язково має бути. Треба так виховувати дітей, щоб вони і дорослими розуміли одне одного, поважали, мали бажання взаємодіяти, співпрацювати в межах єдиного європейського простору. Чільне місце в цій системі мають зайняти - толерантність, екологічна безпека, міжкультурні комунікації, миролюбство, здатність до діалогу.

Патріотизму не можна навчитися, це внутрішнє відчуття людини. Слід забезпечувати все необхідне, щоб це відчуття підтримати чи пробудити, щоб зміцнити опттимістичне ставлення до перспектив розвитку власної країни. В основу глибокого патріотизму нашого народу, його любові до своєї країни маємо покласти красу і чарівність української природи, духовні надбання українців. Власне, через те , що людина плоть від плоті генетично походить від своєї землі, вона не може відмежовуватися від природних умов, в яких народилася і сформувалася її особистість. Від батьківської хати вона отримує живильні соки, наснагу для творчості, інтуїтивні імпульси для духовних пошуків. Хоч в теперішній час тотальної антропогенізації для підтримки гармонії людини з довкіллям нам треба змінювати ці взаємини. Основоположник кібернетики Н.Вінер, зокрема, наголошував: "Ми настільки радикально змінили наше середовище, що тепер для того щоб існувати, нам треба змінити себе." Настільки актуальні та правдиві ці слова розсудить час. Поза сумнівом - змінюватися треба, це закономірний процес. Змінюватися так, щоб зберегти рівновагу в природі, залишитися народом, вірним Духу своєї землі, заповітам батьків, дідів і прадідів, тільки свідомий громадянин формує державність, лише свідомий, освічений, сильний духом народ може творити велику країну. Так ми збережемо державу, її народ як націю, уникнемо зникнення його зі шпальт історії.

На превеликий жаль нині значну частку як в природному середовищі, так і в соціальному зайняв непотріб, зло в особі "поганих людей," яке мусимо побороти шляхом виховання патріотичних почуттів українців.

Патріотичне виховання на уроках географії не є таким завданням, яке виконується на певному етапі, а далі забувається. Не існує чіткого переліку кроків, зробивши які, можна громадянина- патріота. Існує, проте, низка умов, які вчитель має створити в класі для того , щоб в учнів формувалися духовні цінності. В своїй практиці намагаюся цього досягти шляхом:

 • сприяти активному залученню учнів до процесу навчання;
 • висловити віру в здатність кожного учня до творчості;
 • дозволити учням вільно розмірковувати;
 • цінувати критичні міркування учнів;
 • сприймати різноманітні ідеї та думки;
 • створити для учнів сприятливу атмосферу, в якій неможливими стали б глузування;
 • розвивати вміння працювати з різними джерелами навчальної інформації.

Не слід забувати про те, що завданням загальноосвітньої школи ніколи не було готувати у своїх стінах професіоналів - географів ( так само як математиків, хіміків, фізиків чи істориків), а освічених людей, які володіють основами знань кожної з наук, що вивчається, і здатних використовувати їх у повсякденному житті.

Іншими словами, функція середньої школи орієнтована як на вивчення основ наук (в народі кажуть: "Пуста голова не думає") так і на формування соціально-значущих ціннісних орієнтацій.

Географія - єдина наука інваріативної частини навчального плану, у якій логічно поєднуються природничі, соціально-економічні, геополітичні, технологічні знання, розкриваються суть і закономірності просторово-часової диференціації географічної оболонки як природничо-екологічної та соціально-економічної системи людської спільноти.

Отже, шкільну географічну освіту слід розглядати сьогодні як сукупність гуманітарних, соціальних і природничих знань, які необхідні кожній особистості для нормальної життєдільності в природному і суспільному середовищі. Очевидним був і залишається той факт, що людина ніколи не зможе існувати за межами природного середовища, якби вона не проголошувала свою незалежність від нього. Якщо в нас не викликає сумнівів у необхідності навчати дітей писати, читати, рахувати, тобто забезпечити їх засобами спілкування з іншими людьми, то хіба не так само важливо навчати їх спілкуватися з природою?!

Провідна роль географії у формуванні наукового світогляду, що є базовою основою патріотизму, є незаперечною.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Дідура В.В. Формування загальнолюдських цінностей учнівської молоді як основа виховної системи О.А. Захаренка. // Педагогічний вісник.- 2004.- № 2.
 • Захаренко О.А. Енциклопедія шкільного роду.-С.Сахнівка, 2000.-т.2.
 • Захаренко О.А. Слово до нащадків.-К.:СПД Богданова А.М.,2006.-216с.
 • Крутенко О.В. Бути успішним - потреба кожної людини.// Педагогічний вісник.-2006.-№ 2.
 • Мойсеєва С.Г. Методика інтенсивного навчання.// Педагогічний вісник.- 2003.- №3.
 • Сисенко О.П. Школа-колиска твоєї щасливої долі.//Педаогічний вісник.-2003.-№ 3.
 • Чепурна Н. М. Шляхи підвищення педагогічної майстерності вчителів // Педагогічний вісник.- 2008.- № 3.

Географія ЧЕРКАЩИНИ
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати